N-aveţi frică de nimeni!

BINECUVANTAREA DOMNULUI SA FIE PESTE NOI TOTI...SI RUGACIUNILE TUTUROR SFINTILOR SA NE AJUTE...


Sfânta Scriptură aseamănă viaţa aceasta trecătoare a omului cu umbra şi cu visul, cu suflarea şi cu aburul, cu sunetul şi cuvântul, cu iarba şi cu floarea câmpului, cu corabia pe valuri şi cu vulturul în zbor, căci toate sunt trecătoare

N-aveţi frică de nimeni! Nu vă ruşinati a-L mărturisi pe Domnul Care a făcut Cerul şi pământul şi toate cele ce sunt intr-însele, văzute şi nevăzute. Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-I slavă, că încă puţin va veni pe norii cerului, să plătească fiecăruia după faptele lui.
Dacă numai privirea şi gândul păcătos te pătează, atunci cine mai poate să spună că a rămas neîntinat de păcatul acesta a desfrânarii?! Cine nu vede că destrăbălarea merge mereu crescând şi din  ce creşte, mai mult se adânceşte? Duhul desfrânarii face neruşinaţi pe tineri şi pe tinere ca să se poată purta necuvincios. Băieţii cu pantalonii strâmti de li se văd toate mădularele prin ei şi fetele, mai multe - unele purtând blugi tot aşa de strâmti, iar altele diferite decolteuri strânse pe corp şi fuste trasparente cu care vin fără de ruşine chiar în sfânta biserică în timpul verii. În felul acesta se poartă şi în faţa fraţiilor şi a tatălui lor.
De câte ori cădem în vreun păcat, ne cântă un cocoş [ ca apostolului Petru]; acest cocoş este constinta noastră, este glasul cel din înlăuntru care ne mustră pentru lepădarile noastre. Cum ai săvârşit păcatul, mai curând sau mai târziu, cocoşul acesta îţi va cânta, creştine! Oriunde te-ai duce, de glasul lui nu vei scăpa. Acest cocoş al conştiinţei tale nu va tăcea decât cu o condiţie: să plângi cu amar, ca Petru să te întorci plângând la Dumnezeu cu pocăin?ă. Ferice de cei ce se trezesc la cântarea acestui cocoş!
0