Rugăciuni către domnul nostru Iisus Hristos


BINECUVANTAREA DOMNULUI SA FIE PESTE NOI TOTI...SI RUGACIUNILE TUTUROR SFINTILOR SA NE AJUTE...


 "O, Preabogate Doamne Iisuse Hristoase, Cel ce Însuți ai fost copil oarecând, Cel ce i-ai iubit şi deseori i-ai binecuvântat pe copii, milostiveşte-Te şi mântuieşte-i pe copiii vremurilor noastre, ca pruncii nebotezați să se boteze, iar cei botezați să se întărească în credința cea întru Tine, Cel ce eşti Adevărul cel veşnic. Ajută-i să se întărească în dragostea cea către Tine, Cel ce eşti Iubirea cea negrăită! Mântuieşte-i, Doamne, şi pe copiii pe care părinții necredincioşi i-au stricat cu necredința şi i-au depărtat de Tine, singurul lor Mântuitor şi singura mântuire!
 Mântuieşte-i, Preablândule Doamne, şi pe copiii pe care dascălii cei răi, fără de suflet şi fără de Dumnezeu, i-au înstrăinat de Tine, Ziditorul lor, şi i-au preschimbat în haite de câini! Mântuieşte-i, Doamne, şi pe acei prunci ale căror suflete curate sunt întinate de toate necurățiile de pe străzi, şi de însoțirile cele rele.. Izbăveşte-i de toată stricăciunea
Mântuieste-i, Atotmilostive Doamne, şi pe copiii rămasi fără părinti, care au căzut în mâinile îngrijitorilor fără de omenie, ale părinților răi, fie tată vitreg, fie maică vitregă, sau ale celor ce nu îşi împlinesc datoria de a-i creşte! Poartă-le de grijă, ca nu cumva să ajungă la urechile lor cuvinte de hulă, nici să ajungă fărădelegi la ochii lor. Fiule al lui Dumnezeu, mântuieşte-i pe fiii fiilor oamenilor, pe care lumea îi târeşte încoace şi încolo, făcându-i iscusiți în multe învățături şi deprinderi ale trupului, însă fără a-i face câtuşi de puțin iscusiți în legea Ta cea sfântă, în cugete bune, în milă şi adevăr, în toate faptele cele bune şi drepte.
Ajută-i pe copiii acestui veac, Atotputernice Doamne, ca să poată creşte şi ajunge la plinătatea vârstei, făcându-se fii ai lui Dumnezeu şi sălăsluindu-se în împărăția cerurilor, spre veşnica lor mântuire, încă şi spre slava şi lauda Ta. Amin."

mai multe rugăciuni găsiti aici...
sursa
https://www.facebook.com/cinefilblog.cb?fref=ts


0