”IISUS HRISTOS, împaratul crestinilor”!Tu trebuie sa stii crestine
Si aminte a-ti aduce,
Si la rau cat si la bine
Ce înseamna Sfanta Cruce!

Ea e semnul rastignirii
Domnului IISUS HRISTOS,
Cand I-ncununara spinii
Chipul bland si luminos.

Crucea-i arma biruintei
Pentru cel neînfricat,
Cand în flacara credintei
Vreo ispita l-a -ncercat!

Crucea-i Sfanta mantuire
Si e greul cel mai greu,
Poart-o-frate-cu iubire,
Cu ea urci la DUMNEZEU!

De-aia tu sa stii, crestine
Si aminte a-ti aduce
Si la rau cat si la bine,
Fa-ti cu dreapta Sfanta Cruce!

Trebuie sa ne facem semnul Sfintei Cruci drept, cuviincios si fara graba, pt ca si facerea semnului Sfintei Cruci este o rugaciune si îngerul vazand, se veseleste de adevarata închipuire a Sfintei Cruci pe fetele noastre.

N-a mai ramas nimic nefacut, din marea iubire de oameni,a lui Dumnezeu ptr noi.La toata dragostea aceasta mare pe care ne-a aratat-o, am înteles ca suntem îndatorati pe vecii vecilor.

Sa îmbratisam Crucea lui Hristos si sa-I sarutam ranile care si astazi sangereaza ptr noi din cauza pacatelor noastre; sa alipim obrazul nostru de preacuratele Lui picioare si sa lasam ochii sa planga cu lacrimi amare,lacrimi care sa se împreune cu Sangele care a curs din preasfantul Lui Trup,sa spele nelegiuirile noastre si sa învatam de la EL ce este iubirea; ce este iertarea si jertfa sfintirii si mantuirii sufletului nostru.

O, dumnezeiasca si necuprinsa dragoste a lui Dumnezeu!
O, Parinte ceresc!
O, Cel ce esti BUN si Milostiv!

Te-ai uitat spre noi din cer si ne-ai vazut cazuti în ghearele vrajmasului, ai vazut cum suntem legati în lanturi de pacate; ai auzit plansul nostru si Te-ai milostivit spre lacrimile noastre; Te-ai îndurat de sufletele noastre; Ti-ai adus aminte ca esti Tata si ca ai fii; Ti-ai adus aminte ca esti Stapan si ai robi, ca esti Dumnezeu si ai pe pamant oameni RATACITI si ca sa ne aduni, ai trimis pe singurul Tau Fiu ca sa ne salveze.

Si ca sa nu ne înspaimanti,L-ai îmbracat în trup de om si în vesmant de calator sarac, iar ca sa ne rascumperi din pacat si sa ne întorci la CREDINTA,L-ai dat pe Fiul Tau în mainile oamenilor, ca sa fie sfasiat si omorat în locul nostru.

La ROMA se pastreaza unul din piroanele rastignirii; tot acolo se afla si scara din palatul lui Pilat, pe care a fost îmbrancit Mantuitorul plin de sange si cazand Si-a zdrelit mainile si picioarele, iar spinii I-au patruns în cap. Tot la Roma se afla tablita de lemn de cedru, pe care au fost scrise cuvintele: ”IISUS NAZARINEANUL, regele iudeilor,”-în cele trei limbi.

La Torino exista giulgiul sfant, panza în care a fost înfasurat trupul lui IISUS, pe care s-a imprimat chipul Domnului. Peste tot în lumea întreaga Îl avem pe CEL ce S-a jertfit ptr mantuirea noastra. Sa recunoastem jertfa Lui, osteneala Lui, lupta Lui ptr noi, caci fara plata ne mantuieste,fara sa-I dam ceva, ca nu avem ce sa-I dam, toate sunt ale Lui...

Un singur lucru ne cere- sufletul-care este nemuritor.
Si ne vorbeste si astazi, dar alt mantuitor nu va mai veni.
Va veni un Judecator.

Coboara-Te de pe Cruce în inimile noastre si cu ranile Tale tamaduieste ranile pe care ni le-au lasat pacatele noastre si împarateste Tu cu Crucea Ta sfanta în sufletele noastre, ca sa fim ai Tai,sfintiti, curati si luminati.

Iar tu, Pilate, sa dai jos tablita pe care ai scris: ”Iisus Nazarineanul, regele iudeilor!! si sa scrii asa: ”IISUS HRISTOS, împaratul crestinilor”!

Amin !

PARACLISUL MAICII DOMNULUI

po


Acest paraclis se face la intristarea sufletului si la vreme de nevoi si de grija.

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenea eşti, şi toate le împlineşti, vistieria bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi te sălăşluieşte întru noi, şi ne curăţeşte de toată întinăciunea, şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără-de-moarte, miluieştene pre noi. (de 3 ori) Mărire Tatălui, şi Fiului, şi Duhului Sfânt, şi acum, şi pururea, şi în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluieşte-ne pre noi. Doamne, curăteşte păcatele noastre; Stăpâne, iartă fărădelegile noastre; Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru Sfant Numele Tău. Doamne, miluieşte! (de 3 ori) Mărire Tatălui, şi Fiului, şi Duhului Sfânt, şi acum, şi pururea, şi în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care eşti în ceruri, sfinţească-se numele tău: vie Împărătia Ta; fie voia Ta, precum în cer, asa şi pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi; şi ne iartă nouă păcatele noastre precum şi noi iertăm gresiţilor noştri; şi nu ne duce pe noi in ispită, ci ne izbaveşte de cel viclean. Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniţi să ne închinăm, şi să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniţi să ne închinăm, şi să cădem la însuşi Hristos Împăratul şi Dumnezeul nostru.
po
Psalmul 142: Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru credincioşia Ta; auzi-mă, întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morţii cei din veacuri. Mâhnit e duhul în mine şi inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Întins-am către Tine mâinile mele sufletul meu ca un pământ însetoşat. Degrab auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-ţi întoarce faţa Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineaţa mila Ta, că la Tine îmi este nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povăţuiască la pământul dreptăţii. Pentru numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă. Întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de stârpeşte pe vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă; bine este cuvântat Cel ce vine întru numele Domnului (de 3 ori). Apoi troparele acestea: Către Născătoarea de Dumnezeu acum cu osârdie să alergăm noi, păcătoşii şi smeriţii, şi să cădem cu pocăinţă, strigând din adâncul sufletului: Stăpână, ajută-ne, milostivindu-te spre noi; sârguieşte că pierim de mulţimea păcatelor; nu-i întoarce neajutoraţi pe robii tăi, că pe tine singură nădejde te-am câştigat Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Către Născătoarea de Dumnezeu acum cu osârdie să alergăm noi, păcătoşii şi smeriţii, şi să cădem cu pocăinţă, strigând din adâncul sufletului: Stăpână, ajută-ne, milostivindu-te spre noi; sârguieşte că pierim de mulţimea păcatelor; nu-i întoarce neajutoraţi pe robii tăi, că pe tine singură nădejde te-am câştigat Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. Nu vom tăcea, Născătoare de Dumnezeu, pururea a spune puterile tale, noi nevrednicii. Că de nu ai fi stat tu înainte rugându-te, cine ne-ar fi izbăvit din atâtea nevoi? Sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi? Nu ne vom depărta de la tine, Stăpână, că tu izbăveşti pe robii tăi pururea din toate nevoile.
po
Psalmul 50: Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta, şi, după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte. Că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea. Ţie unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât drept eşti Tu întru cuvintele Tale şi biruitor când vei judeca Tu. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul ai iubit; cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi; spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie; bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce faţa Ta de la păcatele mele şi toate fărădelegile mele şterge-le. Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule, şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la faţa Ta şi Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale şi cu Duh stăpânitor mă întăreşte. Învăţa-voi pe cei fără de lege căile Tale, şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce. Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă, Ţi-aş fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este duhul umilit; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului, şi să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile-de-tot; atunci vor pune pe altarul tău viţei.
po
Canonul Născătoarei de Dumnezeu: Cântarea 1-a Apa trecând-o ca pe uscat şi din răutatea egiptenilor scăpând, israeliteanul striga: Izbăvitorului şi Dumnezeului nostru să-I cântăm. Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi. De multe ispite fiind cuprins, către tine alerg, căutând mântuire: O, Maică a Cuvântului şi Fecioară, de rele şi de nevoi mântuieştemă. Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi. Asupririle chinurilor mă tulbură şi de multe întristări se umple sufletul meu; alină-le, Fecioară, cu liniştea Fiului şi Dumnezeului tău, ceea ce eşti cu totul fără de prihană. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Pe tine, ceea ce ai născut pe Mântuitorul şi Dumnezeu, te rog, Fecioară, izbăveşte-mă din nevoi; că la tine scăpând acum îmi tind şi sufletul şi gândul meu. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. Fiind bolnav cu trupul şi cu sufletul, cercetării celei dumnezeieşti şi purtării tale de grijă învredniceşte-mă, Maica lui Dumnezeu, ca una ceea ce eşti bună şi Născătoarea Celui bun.
po
Cântarea a 3-a Doamne, Cel ce ai făcut cele de deasupra crugului ceresc şi ai zidit Biserica, Tu pe mine mă întăreşte întru dragostea Ta; că Tu eşti marginea doririlor şi credincioşilor întărire, Unule, Iubitorule de oameni. Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi. Folositoare şi acoperământ vieţii mele te pun pe tine, Născătoare de Dumnezeu Fecioară; tu mă îndreptează la adăpostirea ta, ceea ce eşti pricina bunătăţilor şi credincioşilor întărire, una întru tot lăudată. Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi. Rogu-mă, Fecioară, risipeşte tulburarea sufletului meu şi viforul întristărilor mele; că tu, Mireasă dumnezeiască, pe Hristos începătorul liniştii L-ai născut, ceea ce eşti una preacurată. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Ceea ce ai născut pe Făcătorul de bine, Care este pricina bunătăţilor, bogăţia facerii de bine izvorăşte-o tuturor; că toate le poţi, ca ceea ce ai născut pe Hristos cel puternic întru tărie, de Dumnezeu fericită. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. De neputinţe cumplite şi de chinuri de boală fiind cuprins, Fecioară, ajută-mi; că pe tine te ştiu comoară de tămăduiri neîmpuţinată şi necheltuită, ceea ce eşti cu totul fără de prihană. Izbăveşte din nevoi pe robii tăi, Născătoare de Dumnezeu, că noi toţi la tine scăpăm, după Dumnezeu, ca la un zid nestricat; fii folositoare. Caută cu milostivire, cu totul lăudată Născătoare de Dumnezeu, spre necazul cel cumplit al trupului meu şi vindecă durerea sufletului meu.
po
Tropar: Ceea ce eşti rugătoare caldă şi zid nebiruit, izvor de milă şi lumii scăpare, cu dinadinsul strigăm către tine, Născătoare de Dumnezeu: Stăpână, vino degrab şi ne mântuieşte din nevoi, ceea ce eşti una grabnic folositoare.
Cântarea a 4-a Am auzit, Doamne, taina rânduielii Tale, am înţeles lucrurile Tale şi am preaslăvit Dumnezeirea Ta. Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi. Tulburarea patimilor mele şi viforul greşelilor mele alină-le, ceea ce ai născut pe Domnul îndreptătorul, dumnezeiască Mireasă. Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi. Chemând eu adâncul milostivirii tale, dă-mi-l, ceea ce ai născut pe Cel milostiv şi pe Mântuitorul tuturor celor ce te laudă pe tine. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Îndulcindu-ne, Preacurată, de darurile tale, ţie cântare de mulţumire cântăm, ştiindu-te pe tine Maica lui Dumnezeu. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. Nădejde şi întărire şi zid de scăpare nemişcat câştigându-te pe tine, ceea ce eşti întru tot lăudată, de tot necazul ne mântuim.
Cântarea a 5-a Luminează-ne pe noi, Doamne, cu poruncile Tale şi cu braţul Tău cel înalt; pacea Ta dă-ne-o nouă, Iubitorule de oameni. Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi. Umple, Preacurată, inima mea de veselie, dăruindu-mi bucuria ta cea nestricăcioasă, ceea ce ai născut pricina veseliei. Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi. Mântuieşte-ne din primejdii, Născătoare de Dumnezeu curată, ceea ce ai născut mântuirea cea veşnică şi pacea care covârşeşte toată mintea. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Risipeşte negura greşelilor mele, dumnezeiască Mireasă, cu strălucirea luminii tale, ceea ce ai născut lumina cea dumnezeiască şi veşnică. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. Tămăduieşte, Curată, neputinţa sufletului meu, învrednicindu-mă cercetării tale; şi sănătate, cu rugăciunile tale, dăruieşte-mi.
Cântarea a 6-a Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul şi Lui voi spune necazurile mele; că s-a umplut sufletul meu de răutăţi şi viaţa mea sa apropiat de iad, şi ca Iona mă rog: Dumnezeule, din stricăciune scoate-mă! Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi. Cum a mântuit de moarte şi de stricăciune firea mea, care era ţinută de moarte şi de stricăciune, Însuşi pe Sine dându-Se spre moarte, Fecioară, roagă-te Fiului şi Dumnezeului tău, să mă izbăvească şi de răutăţile vrăjmaşilor. Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi. Folositoare şi păzitoare prea tare vieţii mele te ştiu pe tine, Fecioară, care risipeşti tulburarea năpastelor şi izgoneşti asupririle diavolilor; de aceea mă rog totdeauna: De stricăciunea chinurilor mele mântuieşte-mă. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Ca un zid de scăpare te-am câştigat pe tine, şi sufletelor mântuire desăvârşită şi uşurare întru necazuri, Fecioară, şi de lumina ta pururea ne bucurăm, o, Stăpână! Şi acum pe noi de chinuri şi de nevoi mântuieşte-ne. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. Acum zac în patul durerilor şi nu este tămăduire trupului meu; ci mă rog ţie, celei bune, care ai născut pe Dumnezeu, Mântuitorul lumii şi tămăduitorul bolilor, ridică-mă din chinul durerilor. Izbăveşte din nevoi pe robii tăi, Născătoare de Dumnezeu, că noi toţi la tine scăpăm, după Dumnezeu, ca la un zid nestricat; fii folositoare. Caută cu milostivire, cu totul lăudată Născătoare de Dumnezeu, spre necazul cel cumplit al trupului meu şi vindecă durerea sufletului meu.
po
Condac: Ceea ce eşti neînfruntată folositoare creştinilor şi neschimbată mijlocitoare către Făcătorul, nu trece cu vederea glasurile de rugăciune ale păcătoşilor, ci sârguieşte ca o bună, spre ajutorul nostru, care cu credinţă ne rugăm ţie: Grăbeşte spre rugăciune şi te nevoieşte spre îmblânzire, apărând pururea pe cei ce te cinstesc pe tine, Născătoare de Dumnezeu. Prochimen: Pomeni-voi numele Tău în tot neamul şi neamul. Stih: Ascultă, fiică, şi vezi şi pleacă urechea ta şi uită poporul tău şi casa părintelui tău. Evanghelia Din Sfânta Evanghelie de la Luca, citire: (I,39-49, 56) În zilele acelea, sculându-se, Maria s-a dus în grabă la munte, întrun oraş al lui Iuda şi a intrat în casa lui Zaharia şi s-a închinat Elisabetei. Iar când a auzit Elisabeta închinarea Mariei, a săltat pruncul în pântecele ei; şi Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt şi a strigat cu glas mare şi a zis: Binecuvântată eşti tu între femei şi binecuvântat este Rodul pântecelui tău! Şi de unde cinstea aceasta pentru mine, ca să vină la mine Maica Domnului meu? Căci iată, cum a ajuns glasul închinării tale în urechile mele, a săltat pruncul de bucurie în pântecele meu. Şi fericită este aceea care a crezut că vor fi împlinite întocmai cele spuse ei de la Domnul. Atunci a zis Maria: Măreşte, suflete al meu, pe Domnul şi se bucură duhul meu de Dumnezeu, Mântuitorul meu, pentru că a căutat spre smerenia roabei Sale. Iată, de acum mă vor ferici toate neamurile, pentru că mi-a făcut mie mărire Cel Puternic, şi sfânt este numele Lui. Şi a rămas Maria împreună cu Elisabeta ca la trei luni. Apoi s-a înapoiat la casa sa. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Părinte, Cuvinte şi Duhule, Treime Sfântă, curăţeşte mulţimea greşelilor noastre. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Milostive, curăţeşte mulţimea greşelilor noastre. Stih: Miluieşte-ne, Dumnezeule, după mare mila Ta şi după mulţimea îndurărilor Tale curăţeşte fărădelegile noastre.
po
Nu ne încredinţa pe noi ajutorului omenesc, Preasfântă Stăpână, ci primeşte rugăciunea robilor tăi, că necazurile ne cuprind şi nu putem răbda săgetările diavolilor. Acoperământ nu ne-am agonisit nicăieri unde să scăpăm noi, păcătoşii. Pururea fiind biruiţi, mângâiere nu avem afară de tine, Stăpâna lumii; nădejdea şi folositoarea credincioşilor, nu trece rugăciunile noastre, ci fă ceea ce este de folos. Nimeni din cei care aleargă la tine nu iese ruşinat, Născătoare de Dumnezeu, Fecioară. Ci darul cel bun cerându-l, îl primeşte întru cererea cea de folos. Prefacerea celor necăjiţi, izbăvirea celor neputincioşi fiind, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, mântuieşte ţara aceasta şi poporul, ceea ce eşti pacea celor din războaie, liniştea celor înviforaţi, singura folositoare a credincioşilor.
po
Cântarea a 7-a Tinerii cei ce au mers din Iudeea în Babilon oarecând, cu credinţa Treimii, văpaia cuptorului au călcat-o, cântând: Dumnezeul părinţilor noştri bine eşti cuvântat! Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi. Când ai vrut, Mântuitorule, să plineşti mântuirea noastră, în pântecele Fecioarei Te-ai sălăşluit, pe care ai arătat-o lumii folositoare; Dumnezeul părinţilor noştri, bine eşti cuvântat! Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi. Pe voitorul milei pe Care L-ai născut, Maică Preacurată, roagă-L să izbăvească de greşeli şi de toată întinăciunea sufletească pe cei ce cântă cu credinţă: Dumnezeul părinţilor noştri, bine eşti cuvântat! Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Comoară de mântuire şi izvor de curăţie, turn de tărie şi uşă de pocăinţă, pe ceea ce Te-a născut pe Tine ai arătat-o celor ce cântă: Dumnezeul părinţilor noştri, bine eşti cuvântat! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. De neputinţele trupeşti şi de păcatele sufleteşti, Născătoare de Dumnezeu, pe cei ce vin cu dragoste către acoperământul tău cel dumnezeiesc învredniceşte-i să se tămăduiască, ceea ce ai născut nouă pe Mântuitorul Hristos.
po
Cântarea a 8-a Pe Împăratul ceresc, pe Care Îl laudă oştile îngereşti, lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii. Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi. Nu trece cu vederea, Fecioară, pe cei ce au nevoie de ajutorul tău, pe cei ce te laudă şi te preaînalţă întru toţi vecii. Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi. Tămăduieşte neputinţele sufletului şi durerile trupului meu, Fecioară, ca să te slăvesc, curată, în veci. Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul. Bogăţie de tămăduiri reverşi peste cei ce te laudă pe tine cu credinţă, Fecioară, şi slăvesc naşterea ta cea negrăită. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. Tirania ispitelor şi năvala patimilor tu le izgoneşti, Fecioară; pentru aceasta te lăudăm întru toţi vecii.
po
Cântarea a 9-a Cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, te mărturisim pe tine Fecioară curată, noi cei izbăviţi prin tine, slăvindu-te cu cetele fără de trup. Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi. Să nu-ţi întorci de la izvorul lacrimilor mele, Fecioară, care ai născut pe Hristos, Cel ce a şters toată lacrima de pe faţa tuturor. Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi. Umple de bucurie inima mea, Fecioară, ceea ce ai primit plinirea bucuriei şi ai pierdut mâhnirea păcatului. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Cu strălucirea luminii tale, Fecioară, luminează negura neştiinţei şi o izgoneşte de la cei ce cu credinţă te mărturisesc pe tine Născătoare de Dumnezeu.
Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. Pe mine, care zac de boală în locul cel de răutate, tămăduieştemă, Fecioară, şi mă întoarce dintru boală în sănătate. O, prealuminate nor, Maica lui Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi, surpă-i cu dreapta ta cea stăpânitoare şi atotputernică, celor ce sunt în scârbe le ajută, pe cei asupriţi îi mântuieşte şi dezleagă de păcate pe cei ce se roagă ţie, că toate le poţi câte le voieşti. Apoi: Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită şi prea nevinovată şi Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât Heruvimii şi mai slăvită fără de asemănare decât Serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu-Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim. Apoi stihirile acestea: Pentru toţi care scapă cu credinţă sub acoperământul tău cel puternic te rogi, ceea ce eşti bună; că noi, păcătoşii, nu avem altă izbăvire către Dumnezeu, în nevoi şi în necazuri, pururea fiind încărcaţi cu multe păcate, Maica Dumnezeului celui de sus. Pentru aceea cădem înaintea ta, să ne izbăveşti pe noi, robii tăi, din toate nevoile. Stih: Pomeni-voi numele tău în tot neamul şi neamul. Tuturor necăjiţilor bucurie şi asupriţilor folositoare, flămânzilor dătătoare de hrană, străinilor mângâiere, celor învăluiţi adăpostire, bolnavilor cercetare, celor neputincioşi acoperământ şi sprijin, toiag bătrâneţilor, tu eşti, Preacurată Maică a Dumnezeului celui de sus. Ţie ne rugăm: grăbeşte şi miluieşte pe robii tăi. Stih: Ascultă, fiică, şi vezi şi pleacă urechea ta şi uită poporul tău şi casa părintelui tău. Bucură-te, Fecioară preacurată; bucură-te, cinstitul sceptru al Împăratului Hristos; bucură-te, ceea ce ai crescut strugurele cel de taină; bucură-te, uşa cerului şi rugul cel nears; bucură-te, lumină a toată lumea; bucură-te, bucuria tuturor; bucură-te, mântuirea credincioşilor; bucură-te, apărătoarea şi scăparea tuturor creştinilor, stăpână. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
po
Bucură-te, lauda a toată lumea; bucură-te, casa Domnului; bucură-te, munte umbrit; bucură-te scăpare; bucură-te, ceea ce eşti sfeşnic de aur; bucură-te, Preacurată, care eşti slava creştinilor; bucură-te, Marie, Maica lui Hristos Dumnezeu; bucură-te, rai; bucură-te, masa cea dumnezeiască; bucură-te, Biserică; bucură-te, năstrapă de aur; bucură-te, bucuria tuturor. Pe cea mai înaltă decât cerurile şi mai curată decât strălucirile soarelui, care ne-a mântuit pe noi din blestem, pe Stăpâna lumii cu cântări să o cinstim. Pentru păcatele mele cele multe mi se îmbolnăveşte trupul şi slăbeşte sufletul meu; la tine scap, ceea ce eşti plină de daruri; nădejdea tuturor celor fără de nădejde, tu îmi ajută. Stăpâna mea şi Maica Izbăvitorului, primeşte rugăciunile nevrednicilor robilor tăi, ca să fii mijlocitoare către Cel ce S-a născut din tine. O, Stăpâna lumii, fii mijlocitoare. Cântăm acum cu osârdie cântare de bucurie ţie, celei întru tot lăudată, Născătoare de Dumnezeu Fecioară: cu Înaintemergătorul şi cu toţi Sfinţii roagă-L, Născătoare de Dumnezeu, să ne mântuiască pe noi. Toate oştile îngereşti, Înaintemergătorule al Domnului, cei doisprezece Apostoli şi toţi Sfinţii, împreună cu Născătoarea de Dumnezeu faceţi rugăciuni ca să ne mântuiască pe noi. Milostivă fii mie, smeritului, că afară de tine altă scăpare nu ştiu eu, cel ce sunt plin de tot felul de păcate. Miluieşte-mă, nădejdea creştinilor. Încheiere: Stăpână, primeşte rugăciunile robilor tăi şi ne izbăveşte pe noi din toată nevoia şi necazul. Toată nădejdea mea spre tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzeşte-mă sub acoperământul tău. Pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale şi ale tuturor sfinţilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi. Amin.

po

JURNALUL UNUI COPIL NENASCUT


5 octombrie: De astazi începe viata mea. Parintii mei nu stiu înca acest lucru, sunt mai micuta decât semintele unui mar, dar totusi traiesc. Voi fi o fetita cu parul blond si cu ochii albastri. În mine sunt deja înscrise trasaturile de mai târziu, chiar si faptul ca o sa-mi placa florile.

19 octombrie: Sunt unii care spun ca nu sunt o persoana reala, ca doar mama mea exista. Dar sunt o persoana reala, asa cum o farâmitura de pâine este tot pâine. Eu si mamica suntem doua persoane reale.

23 octombrie: Astazi am deschis pentru prima oara gurita. Ei bine, cam peste un an pe fata mea se va asterne zâmbetul. Si mai târziu voi putea sa vorbesc... Si stiu ca primul meu cuvânt va fi: MAMA.

25 octombrie: Inima mea a început sa bata de astazi. Pâna la sfârsitul vietii, în orice clipa se va auzi usor ritmul ei. Dupa multi ani ea va obosi, se va opri si voi muri.

2 noiembrie: Cresc în fiecare zi câte putin. Mânutele si piciorusele mele au început sa se contureze. Dar va trebui sa mai astept mult timp pâna când ma vor ajuta sa ajung în bratele mamei, pâna când voi putea sa vin cu buchetelul de flori în mânute sa-l îmbratisez pe tata.

12 noiembrie: La mâini au început sa-mi apara degetele grasute. Sunt grozav de caraghioase asa mici! O s-o trag pe mama de par cu ele!

20 noiembrie: De-abia astazi medicul i-a spus mamei ca va avea un copil. Ce fericita trebuie sa fie! Te bucuri, mamico?

25 noiembrie: Cred ca mama si tata îmi cauta acum un nume. Dar ei nici macar nu stiu ca sunt fetita. As vrea sa ma cheme Maria. Sunt deja maricica acum.

10 decembrie: Mi-au aparut primele firisoare de par, moi si aurii. Ma întreb ce fel de par are mamica mea.

13 decembrie: Vad! Este totul întunecat în jurul meu, dar când mama ma va aduce pe lume vor fi numai raze de soare si flori, dar mai mult decât orice as vrea s-o vad pe mamica... Cum arati, mamico?

24 decembrie: Oare mamica aude soapta inimii mele? Unii copii se nasc putin bolnavi. Dar inimioara mea este puternica si sanatoasa. Bate mereu: tam-tam, tam-tam. O sa ai o fetita sanatoasa, mamico!

28 decembrie: Astazi parintii mei m-au ucis.


Despre pãcatul avortului

Avortul, cunoscut si sub numele de "intrerupere de sarcina" sau "chiuretaj", este un pãcat foarte mare inaintea lui Dumnezeu. Din nefericire, statisticile arata faptul ca Romania are cea mai mare rata de avorturi din lume. Materialele incluse in aceasta pagina nu fac decat sa arate gravitatea acestui pacat.Copilul la 15 saptamani

Sfatuiesc atat femeile care au facut avort in trecut, cat si barbatii care au indemnat sau care si-au dat acordul lor pentru infaptuirea avortului, sa se opreasca a mai face lucrul acesta in viitor, si sa mearga cat mai repede la preot pentru a-si marturisi pãcatul. Iertare exista pentru orice pãcat marturisit, indiferent de gravitatea lui. Asadar, si pentru pãcatul avortului exista iertare, atata timp cat persoana in cauza are cainta si parere de rau pentru el si nu-l mai repeta in viitor.

In cazul in care aveti vreo intrebare, nedumerire, sau aveti nevoie de vreun sfat, puteti scrie prin e-mail Parintelui Iulian Nistea, la adresa: inistea@yahoo.com


Despre avort, cu Parintele Cleopa Ilie

"Femeile care fac avort se imbolnavesc deseori de boli grele, nevindecabile, imbatranesc inainte de vreme, sufera mai ales de nervi, nasc copii bolnavi si infirmi, nu se inteleg cu barbatii lor, au mustrare de constiinta pana la moarte, sau cel putin timp de zece ani, daca se pocaiesc si primesc canonul randuit de duhovnicii lor. Iar daca nu, le asteapta canonul cel vesnic in muncile iadului, de care sa ne fereasca pe toti Bunul nostru Mantuitor."

Pr. CleopaDialog cu Pãrintele Arsenie Papacioc
despre canonisirea femeilor care si-au lepãdat pruncii


"E atât de important, pe de-o parte, si de delicat, pe de altã parte, sã poti sã comunici public canonul pe care îl dai pentru diferite pãcate. Consider cã acest pãcat este printre cele mai mari pãcate posibile. Mi-am zis în sinea mea - motivat - cã a ucide un copil în pântece e mult mai grav decât a omorî un om botezat. Mai întâi de toate, acest copil e autonom. Mama care îl poartã în pântece n-are drept asupra vietii lui. El e, fãrã discutie, liber sã creascã fãrã alt stãpân decât Dumnezeu."

Pr. ArsenieInterviu cu pãrintele Macarie Ionita de la Mânãstirea Pasãrea

"Am vãzut una de-asta, pe la Cãldãrusani, un inginer cu sotia: "I-am fãcut marinari" - mi-a zis ea, râzând. Deci, era necredincioasã. E lucru grav aici, sã stiti. Cum s-o conving pe ea de gravitatea gestului ei?! Dumnezeu o fi adus-o la credintã, stiu eu... Ei, e un pãcat, un pãcat mare; dar dacã se cãiesc, gata, sunt iertati. Cel putin, eu am credintã. Unii dau mai mult, douãzeci de ani. Eu, nu prea; când mi-a trecut de zece ani, le dau Sfânta Împãrtãsanie."

Pr. Macarie
Imagini senzationale cu fatul in pantecele mamei

Un cercetator britanic a reusit sa obtina, cu ajutorul unui nou tip de scanare prin ultrasunete, imaginea inedita a unui fetus de 12 saptamani "mergand" prin uterul matern. Imaginile realizate prin noua tehnica arata, de asemenea, festusi care par sa caste si sa se frece la ochi.


De vorba cu femei care au facut avort...

In aceasta sectiune se pot citi marturiile unor femei care au ales sa-si destainuie suferintele psihice provocate de avort. Aceste suferinte constau in principal din mustrari de constiinta, cosmaruri, neliniste in suflet, si altele.


Despre mustrarile de constiinta de dupa avort...

De ce ne chinuie si ne mustra constiinta asa de mult dupa ce am facut un pacat precum avortul? Cum putem sa aducem din nou pacea in suflet? In aceasta pagina puteti afla raspuns acestor intrebari...


Avortul in fapte si intamplari adevarate...

Se intampla adeseori ca femeile sa vrea sa faca avort din diferite motive precum... "s-ar putea sa am un copil cu malformatii", "nu am cu ce sa-l cresc", "am destui copii, nu-mi mai trebuie altii", si altele asemenea... Intamplarile din aceasta sectiune arata faptul ca daca femeia se opreste a mai judeca cu mintea ei si in schimb isi pune increderea in Dumnezeu, atunci intotdeauna lucrurile vor avea un sfarsit bun si fericit. Aceste relatari nu sunt fictive - ele arata ca Dumnezeu ii ajuta pe cei care-si pun nadejdea lor in El si inceteaza a-si face propriile lor calcule si socoteli!

Despre avort, cu Pr. Arhim. Serafim Man

"Daca ne-am intreba care este cel mai mare dar pe care ni l-a dat Dumnezeu, am putea raspunde cu toata certitudinea: VIATA. Si aceasta, nu numai pentru ca acum ne putem bucura de frumusetile acestei lumi, ne putem indeplini dorintele, dar mai ales pentru ca dupa aceasta existenta, ne asteapta viata vesnica. Viata este o taina dumnezeiasca. In sufletul omului, Dumnezeu a pus aceasta lege a iubirii intre barbat si femeie, aceasta dorinta de unire, de contopire care se implineste prin casatorie, iar scopul ei este nasterea de copii."

Diverse scrieri si articole despre avort ale Fericitului Epifanie

"Ne-am dat mainile, si cand s-a nascut Amfilohie al nostru si l-a botezat medicul, i-a dat numele tatalui sau, pe care s-a întâmplat sa-l cheme Amfilohie. Dupa asta, cum sa ne mai gândim la avort? Astfel au venit în lume înca alti doi copii dupa Amfilohie. Si fireste nu ne-a parut rau niciodata. Toti copiii nostri au ajuns foarte bine, toti s-au aranjat în cel mai bun mod. Când au crescut si au luat calea lui Dumnezeu, ne-au ajutat si pe noi sa devenim crestini buni..."

Interviu cu Parintele Ilarion Lupascu de la Manastirea Cernica

"Pe cei care vin cu deznadejde nu trebuie sa-i descurajam. Nu exista pacat în fata lui Dumnezeu care sa nu fie iertat. Dar prima conditie este ca omul sa nu se mai intoarca la pacatele pe care le-a facut. (...) Sa nu cadem în deznadejde, ca deznadejdea este ultimul pacat. Daca prin botez noi am devenit copii ai lui Dumnezeu, ne-a infiat, ne-a dat dreptul sa spunem Tatal nostru, dupa aceea ne-a dat dreptul sa ne impartasim cu Sfintele Daruri. Daca noi, rai fiind, stim sa dam daruri bune copiilor nostri, cu atât mai mult Dumnezeu, care este Tatal nostru, stie de ce avem nevoie."

O vedenie infricosata impotriva avorturilor...

"Intr-una din zile a venit la duhovnic o femeie gravida cu primul copil sa se marturiseasca, si a spus: Parinte am venit sa ma marturisesc ca am o mare tulburare si neliniste cu sotul meu, care este om rau si fara credinta in Dumnezeu. Imi spune mereu sa nu-i fac copii, caci copii sunt "salba dracilor". Ma ameninta ca daca nu avortez, ma lasa ori are sa ma omoare. Dar eu i-am spus ca mai bine vreau sa mor decat sa fac crima, omorand copilul pe care Dumnezeu voieste sa mi-l dea. Eu vreau sa fiu mama, nu criminala. Dar el mereu ma injura si ma ameninta cu moartea si nu mai stiu ce sa fac."

Avortul, de Pr. Prof. Dr. Ilie Moldovan

"Biserica Ortodoxa, pornind de la adevarul intruparii, intelege ca nasterea unui prunc este o taina a colaborarii lui Dumnezeu cu parintii in acelasi timp, insa, stie ca numeroase date ale observatiei noastre curente, corecte si oneste, pot fi elemente de seama, care sa aduca un spor de intelegere la cunoasterea acestei taine, intrucat se inscriu in ordinea descoperirii sau a revelatiei naturale. E vorba despre acele date care, inainte de a constrange constiinta, intr-un anumit fel, constrange ratiunea de a le constata si accepta. "

Canoanele Bisericii impotriva avortului

"Canoanele - sau epitimiile - sunt hotãrâte, luate de-a lungul istoriei Bisericii, de obicei în sinoade ale episcopilor Bisericii sau de unii Sfinti Pãrinti cu mare autoritate, ale cãror învãtãturi si rânduieli au fost acceptate de Bisericã ulterior. Canoanele nu sunt pedepse aplicate celor care au fãcut un lucru rãu - cum adeseori se întelege -, ci au un rol terapeutic, ele având drept scop vindecarea sufletului omenesc afectat de pãcate. Pentru a iesi dintr-o stare sufleteascã negativã, rea, omul trebuie sã urmeze o anumitã cale, care presupune de cele mai multe ori oprirea de la Sfânta Împãrtãsanie însotitã de efectuarea unor gesturi care sã concretizeze starea de pãrere de rãu pentru pãcatele sãvârsite."

Cosmarul Alegerii - efectele psihologice ale avortului...

"Am vise cu foetusi, toti le avem aici: vise cu avorturi nesfarsite, cu pete de sange improscate pe pereti; arbori plini de foetusi agatati" – spune Sallie Tisdale, pe vremuri asistenta medicala la o clinica de ginecologie care facea avorturi. Intr-un articol trimis "Harper's Magazine" ea povesteste un cosmar pe care l-a avut: doi oameni o insfacasera si o tarasera undeva. "’Hai sa facem un avort’ - spuneau ei cu voci dezgustatoare - si am inceput sa tip, cuprinsa de o durere atroce; eram hacuita de instrumente chirurgicale neutre, care faceau exact ceea ce trebuia. M-am trezit din vis scaldata in sudoare, abia putand sa respir, si m-am gandit la mese de bucatarie pe care zac femei pline de sange, muscand din cate o perna, sa-si poata inabusi tipetele ca nu cumva sa se auda in afara apartamentului.”


Alte materiale:
Diferite aspecte si implicatii ale avortului
Fapte uimitoare
Despre avort - Pr. Prof. Dr. Dumitru Radu
Despre avort - Pr. Dr. Constantin Mihoc
Teologie si bioetica - avortul - Dr. George Stan, medic si teolog
Scrisoarea de la Manastirea Sihla
Jurnalul unui copil nenascut
Canon de pocainta pentru pruncii avortati

Despre anticonceptionale
Contraceptia – eludarea unui scop al casatoriei
Legaturi utile:
Asociatia Primul Pas - consiliere avort, ajutor, programe si servicii
Asociatia "Pro Vita" Craiova - despre avort, CD gratuit cu filme si documente de propaganda pentru viata

AUDIO

Cantari bisericesti bizantine, liturghice,

psaltice si corale – (doar) ortodoxe

 • Pentru a downloada un fisier, click dreapta pe el, apoi selectati “save link as” daca folositi Mozilla Firefox sau “save target as” daca folositi Internet Explorer, apoi OK.

————————————————————————————————
————————————————————————————————-

 • Grupul de muzica bizantina EVLOGHIA

Psalmul 94
Stihiri la ‘Sf Ioan Rusul’ ,Glas VIII
Aparatoare Doamna (in limba greaca)
———————————————————————————————-
Imparateasa mea
Mare esti Doamne
Marturisiti-va Domnului
Miluieste-ma Dumnezeule
Nascatoare de Dumnezeu
O frunte insangerata
Oile mele
Pe a binelui carare
Pe tine te laudam
Polieleul
Rugaciune
Sub milostivirea Ta
Tatal Nostru
Usile pocaintei
Apărătoare Doamnă, gl. VIII
Axion – Vrednică eşti
Doamne Strigat-am
Doamne Strigat-am – Corul Symbol
Fericirile
Hristos a înviat – Aghioritic, gl. V
Hristos a înviat gl. V
Iubi-te-voi Doamne
Iubi-te-voi Doamne – Corul Symbol
Pre tine te lăudam – Corul Madrigal
Pre tine te lăudam – Corul Symbol
Părinte te cinstim
Răspunsuri mari
Să se îndrepteze rugăciunea mea
Slavă… gl.V (Sf. Ştefan)
Tatăl nostru – Corul Symbol
Toată Suflarea
 • MANASTIREA RASCA
Man-Rasca__Marie-Bucura-te.mp3 (6.34 MB)
Man-Rasca__Veniti sa ne bucuram de Domnul.mp3 (4.20 MB)
 • MANASTIREA PUTNA

Antifoane glas 8 – Manastirea Putna

Axion la Adormirea Maicii Domnului – Manastirea Putna

Axion Vrednica esti…gl 5 – Manastirea Putna

Bratele parintesti – Manastirea Putna

Cantare de umilinta – Manastirea Putna

Catavasiile Bunei Vestiri – Manastirea Putna

Condac la Acoperamantului Maicii Domnului – Manastirea Putna

Cuvant bun – Manastirea Putna

Doxologia glas V – Manastirea Putna

Doxologia – Manastirea Putna

Fericit barbatul – Manastirea Putna

Imparateasa mea – Manastirea Putna

Luminanda la Acoperamantul Maicii Domnului – Manastirea Putna

O, prea frumoasa pustie – Manastirea Putna

Polieleu cuvant bun – Manastirea Putna

Polieleul Robii Domnului – Manastirea Putna

Psalm 50 – Manastirea Putna

Vai mie inegritule suflet – Manastirea Putna
 • CÂNTĂRI DUHOVNICEŞTI

Acestea zice Domnul
Camara ta
Cat de marit
Cinei tale
Cu noi este Dumnezeu
De tine se Bucura
Doamne Iisuse Hristoase
Imparate ceresc
 • SFÂNTA LITURGHIE – CORUL BYZANTION
 • CÂNTĂRI LA NAŞTEREA DOMNULUI – CORUL ROMÂN MELODUL
Condacul Naşterii gl. III – Suceveanu
Lumininda Naşterii gl. III – Popescu Pasărea
Slavă Doamne strigat-am gl. II – Suceveanu
Slavă gl. II – la Laude – Suceveanu
Slavă gl. V – Şi acum gl. VI – la Litie – Suceveanu
Slavă gl. VI – Stihoavna – Suceveanu
Slavă la Stihoavna gl. VIII – Suceveanu
Slavă la laude gl. VI – Popescu Pasărea
Slavă, Doamne strigat-am gl. VI – Suceveanu
Troparul Naşterii gl. 4 – Suceveanu
 • Paraclisul Sf. Siluan Athonitul
 • ACATISTUL SFÂNTULUI IOAN IACOB HOZEVITUL
 • ACATISTUL SFÂNTULUI IOAN BOTEZĂTORUL
Binecuvantat este… şi Condacul, gl. VIII
Condacul, gl. VIII şi Pentru rugăciunile…
Starea întâi, gl. VIII
Starea a doua, gl. V
Starea a treia, gl. III
Starea a patra, gl. VII şi VIII
 • PSALMI
Psalmul 145 – Corul Byzantion
Psalmul 50 – Mănăstirea Putna
 • TROPARE
Troparul Ortodoxiei
Tropar Sf Pantelimon.mp3
Troparul Naşterii Domnului – Laurenţiu Iacob
Troparul Sfântului Nicolae
Tropar Sfântul Gheorghe
Tropar Sfântului Andrei
Tropar Ştefan cel Mare – Grupul Anghelos
Tropar la Duminica Sfinţilor români
Troparul Intrării în templu al Maicii Domnului
Tropar Adormirea Maicii Domnului
Troparul Sfinţilor Brâncoveni
 • Canonul Invierii-Schitul Lacu-Sf.Munte ATHOS

 • Canonul si Acatistul Marturisitorilor Romani din inchisori
1din4.mp3 (9.60 MB)
2din4.mp3 (12.48 MB)
3din4.mp3 (37.75 MB)
4din4.mp3 (14.03 MB)

 • Cantarile Sfintilor Brancoveni
Acatist.mp3 (43.38 MB)
Balada.mp3 (9.93 MB)
Condac I.mp3 (1.78 MB)
Topar.mp3 (0.71 MB)

 • Acatistul Noului Mucenic Valeriu Gafencu, Sfantul Inchisorilor

 • Stihuri din troparul Nascatoarei de Dumnezeu
 • Slujba Sfintilor Apostoli Petru si Pavel

Sedelna a II-a – AUDIO

Sedelna a III-a – AUDIO

Sfintii Apostoli Petru si Pavel – Marimurile – AUDIO

Sfintii Apostoli Petru si Pavel – Sedelna I – AUDIO

Sfintii Apostoli Petru si Pavel – Slava la Litie – AUDIO

Sfintii Apostoli Petru si Pavel – Slava la Vecernie

Sfintii Apostoli Petru si Pavel – Stihira a II-a la Stihoavna

Sfintii Apostoli Petru si Pavel – Stihira I la Stihoavna

Slava la Sedelna a II-a – AUDIO

Slava la Sedelna I – AUDIO

Stihira a II-a – Cu ce frumseti – AUDIO

Stihira a III-a – Cu ce cantari de lauda -AUDIO

Stihira dupa Psalmul 50 – AUDIO

Stihira I – Cu ce cununi de lauda – AUDIO

Troparul aducerii moastelor Sf Ap Pavel – AUDIO

Troparul Sf Ap Petru si Pavel – AUDIO


 • Anghelos – Slujba Sf. Ap. Petru si Pavel

Cantare de lauda la Sf ap Petru si Pavel.mp3


Marimurile.mp3


Sedelna a II-a.mp3


Sedelna a III-a.mp3


Slava la Litie.mp3


Slava la Sedelna a II-a.mp3


Slava la Sedelna I.mp3


Slava la Stihoavna.mp3


Slava la Vecernie.mp3


Stihira a II-a la Stihoavna.mp3


Stihira a II-a.mp3


Stihira a III-a.mp3


Stihira dupa Psalmul 50.mp3


Stihira I la Stihoavna.mp3


Stihira I.mp3


Troparul aducerii moastelor Sf Ap Pavel.mp3


Troparul Sf. Ap. Petru si Pavel.mp3


Troparul Sf. Apostoli.mp3


Troparul Sf. Parascheva.mp3
 • Sfanta si Marea Vineri
01 Fericit barbatul,..> 12.6M
02 Doamne, strigat-a..> 2.2M
03 Din frageda prunc..> 7.1M
04 Slava, Sa trambit..> 6.7M
05 Lumina lina, gl V..> 2.1M
06 Slava, Arhiereu a..> 3.5M
07 Bucura-te, Sfinte..> 2.5M
08 Slava, Fericimu-t..> 3.9M
09 Dumnezeu este Dom..> 3.0M
09 Dumnezeu este Dom..> 3.0M
10 Marimurile gl I.mp3 3.2M
11 Pentru rugaciunil..> 3.4M
12 Calugar intre cal..> 3.4M
13 Slava, Veniti tot..> 3.8M
14 Doxologie gl II s..> 6.9M
 • Cantari la praznicul  Adormirii Maicii Domnului

Adormirea Maicii Domnului – Si acum – AUDIO

Adormirea Maicii Domnului – Stihirile Laudelor – AUDIO

Adormirea Maicii Domnului – Toata suflarea – AUDIO

Adormirea Maicii Domnului – Tropar – AUDIO

Cuvant bun – AUDIO

Fecioara maica – Schitul Lacu

Schitul Lacu – Doamne strigat-am aghioritic – AUDIO

Schitul Lacu – Si acum, dupa Polieleu – AUDIO

Schitul Lacu – Stihirile Vecerniei – AUDIO

Schitul Lacu – Stihologia Aghioritica – AUDIO

Slava dupa Polieleu – AUDIO

Slava la Adormirea Maicii Domnului – AUDIO

Slava la Laude – AUDIO

 • Cantari_inchinate_Maicii_Domnului/Angelos-Cantari_la_Adormirea_Maicii_Domnului


a.Troparul Adormirii..> 16-Jul-2009 12:31  944k
 b.Polieleul Cuvant b..> 16-Jul-2009 12:31 10.5M
 c.Marimurile Adormir..> 16-Jul-2009 12:31  4.0M
 d.Stihira de dupa Ps..> 16-Jul-2009 12:31  4.4M
 e.Cea impodobita cu...> 16-Jul-2009 12:31 12.2M
 f_Axion_(glas_I).mp3  16-Jul-2009 12:31  3.9M
 g.Slava...Si acum.....> 16-Jul-2009 12:31  6.8M
Anghelos_Axionul_Int..> 16-Jul-2009 12:32  4.1M
 • Cantari inchinate Maicii Domnului Cantari la Praznicul Adormirii Maicii Domnului- Cor de maici

01_Troparul_Praznicu..> 16-Jul-2009 12:32  2.0M
 02 Prohod.mp3      16-Jul-2009 12:32  2.2M
 03 De la margini o a..> 16-Jul-2009 12:32  6.6M
 04 Axion Adormirea ..> 16-Jul-2009 12:32  3.3M
 05 La usa milostivir..> 16-Jul-2009 12:32  4.7M
 06 Maica cerului.mp3  16-Jul-2009 12:32  4.3M
 07 Miezul noptii.mp3  16-Jul-2009 12:32  3.7M
 08 O Maicuta Sfanta.mp3 16-Jul-2009 12:32  3.7M
 09 Tie Maica-ti cer.mp3 16-Jul-2009 12:32  5.3M
 10 Maica indurarilor..> 16-Jul-2009 12:32  8.3M
 11 Imn de slava.mp3   16-Jul-2009 12:32  2.5M
 12 Fila de acatist.mp3 16-Jul-2009 12:32  4.5M
 13 Curata Doamna Fec..> 16-Jul-2009 12:32  4.5M
 14 Axion Schimbarea ..> 16-Jul-2009 12:32  2.8M
 • Cantari inchinate Maicii Domnului – Manastirea Putna

11. Manastirea Putna..> 16-Jul-2009 12:30  4.7M
 Imparateasa_mea_Putn..> 16-Jul-2009 12:30  4.5M
 Luminanda (La acoper..> 16-Jul-2009 12:30  2.7M
 Paraclisul Maicii Do..> 16-Jul-2009 12:30 26.6M
 Slava...(La acoperam..> 16-Jul-2009 12:30  4.8M
 Sub_milostivirea_Ta_..> 16-Jul-2009 12:30  2.8M
 • Prohodul Maicii Domnului

Prohodul_Adormirii_M..>

Prohodul_MD.mp3

Prohodul_Maicii_Domn..>

Prohodul_Maicii_Domn..>

 • Cantari inchinate Maicii Domnului – Nectarie protopsaltul – Paraclisul cel Mare

01 Dumnezeu este Dom..> 16-Jul-2009 12:30  2.4M
 02 Cantarea 1 si 3.mp3 16-Jul-2009 12:30  6.0M
 03 Cantarea 3,4 si 5..> 16-Jul-2009 12:30  9.6M
 04 Apostolul.mp3    16-Jul-2009 12:30  2.9M
 05 Slava,Si acum....mp3 16-Jul-2009 12:30  2.6M
 06 Cantarea 7,8 si 9..> 16-Jul-2009 12:30  8.5M
 07 Stihiri 1.mp3    16-Jul-2009 12:30  8.4M
 08 Stihiri 2.mp3    16-Jul-2009 12:30  2.8M
 09 Troparele de umil..> 16-Jul-2009 12:30  1.6M
 • Cantari inchinate Maicii Domnului / Schitul Darvari

Aparatoare_Doamna_Sc..> 16-Jul-2009 12:30  6.6M
 Bucura-te_Marie.mp3   16-Jul-2009 12:30  6.6M
 Fericimu-Te_pe_Tine.mp3 16-Jul-2009 12:30  1.1M
 Imparateasa_mea.mp3   16-Jul-2009 12:30  4.4M
 • Paraclisul Maicii Domnului / Psaltirion Iasi

A.MP3          16-Jul-2009 12:30  7.1M
 B.MP3          16-Jul-2009 12:30  6.3M
 • Cantari inchinate Maicii Domnului- Manastirea Christiana

01 Aparatoare Doamna..> 16-Jul-2009 12:31  3.4M
 05 Slava de la parac..> 16-Jul-2009 12:31  4.4M
 07 Bucura-te Marie g..> 16-Jul-2009 12:31  7.4M
 11 Stapana primeste ..> 16-Jul-2009 12:31  2.4M
 • Lumina Lina / Adormirea Maicii Domnului

01LUMINA LINA 01 - C..> 13-Aug-2009 12:11  7.5M
 02LUMINA LINA 02 - L..> 13-Aug-2009 12:10  3.2M
 03LUMINA LINA 03.Eut..> 13-Aug-2009 12:11  3.1M
 04LUMINA LINA 04.Ant..> 13-Aug-2009 12:11  2.1M
 05LUMINA LINA 05.Tro..> 13-Aug-2009 12:11  515k
 06LUMINA LINA 06 - S..> 13-Aug-2009 12:11  1.8M
 08LUMINA LINA 08 - S..> 13-Aug-2009 12:11  2.0M
 09LUMINA LINA 09 - S..> 13-Aug-2009 12:11  2.1M
 10LUMINA LINA 10 - S..> 13-Aug-2009 12:12  7.4M
 11LUMINA LINA 11.Lit..> 13-Aug-2009 12:12  3.9M
 12LUMINA LINA 12.Lit..> 13-Aug-2009 12:12  1.9M
 13LUMINA LINA 13 - S..> 13-Aug-2009 12:13  1.5M
 14LUMINA LINA 14 - S..> 13-Aug-2009 12:13  1.8M
 15LUMINA LINA 15 - S..> 13-Aug-2009 12:13  2.6M
 16LUMINA LINA 16.Sti..> 13-Aug-2009 12:13  5.1M
 17LUMINA LINA 17.Sed..> 13-Aug-2009 12:13  1.6M
 18LUMINA LINA 18.Lau..> 13-Aug-2009 12:14  3.4M
 19LUMINA LINA 19 - A..> 13-Aug-2009 12:14  3.1M
 • Manastirea Crasna

Dumnezeiasca Liturghie

 1. Partea 1.mp3 Partea 2.mp3 Partea 3.mp3 Partea 4.mp3 Partea 5.mp Partea 6.mp3 Partea 7.mp3 Partea 8.mp3 Partea 9.mp3 Partea 10.mp3 Partea 11.mp Partea 12.mp3 Partea 13.mp Partea 14.mp3 Partea 15.mp Partea 16.mp3  
Paraclistul Maicii Domnului (integral, un sigur CD)
Vai mie inegrite suflet

Arhivă blog

Ruga catre Dumnezeu

Previzualizaţi

Doamne, Da-le tuturor celor care mi-au vrut raul, atata fericire pe masura raului pe care ei mi l-au dorit.
Doamne, Da-la celor care nu ma plac, atata placere pe masura neplacerilor pe care ei mi le doresc.
Doamne, Da-le celor care m-au crezut prost, atata intelepciune functie de cata prostie au crezut ca am eu.
Doamne, Fie-ti mila de cei care nu mi-au aratat ce e mila.
Doamne, Da-le celor care mi-au refuzat dragostea, toata dragostea pe care eu nu am putut sa le-o ofer.
Doamne, Te mai rog ca tuturor celor pe care eu i-am intristat sa le dai numai lucruri vesele de care sa se bucure cat mai mult.
Doamne, tuturor celor care m-au lovit, mangaie-i si iarta-i, pentru ca eu i-am iertat demult, si nu lasa sa fie loviti de nimeni.
Doamne, celor care ma urasc, da-le numai iubire pentru ca ura ii duce la pierzanie.
Doamne, nu ma lasa sa urasc pe nimeni, indiferent de cat de mult ma displace celalalt.
Doamne, daca nu te superi, te mai rog ceva, desi stiu ca sunt doar un biet pacatos care de multe ori uita de Tine. Te mai rog ca toti cei cu care ma voi intalni in acest an sa aibe parte numai de noroc, fericire, iubire si sanatate si sa fie mereu plini de energie si iubiti de toti.

Lista mea de bloguri

Postări populare