Rugăciune


BINECUVANTAREA DOMNULUI SA FIE PESTE NOI TOTI...SI RUGACIUNILE TUTUROR SFINTILOR SA NE
AJUTE.Vreau să Te însoţesc, scumpul meu Mântuitor, pe străzile aglomerate ale Ierusalimului. Vreau să urc cu Tine muntele Calvar. Alături de Tine vreau să înfrunt mulţimea, soarele, insultele, loviturile, greutatea Crucii. Astăzi vreau să fiu eu Simon din Cirene sau Veronica cea miloasă şi să-Ți alin măcar pentru o clipă suferinţele pricinuite de păcatele mele. Alături de Tine, bune Iisuse, păşesc pe muntele durerilor şi văd întâlnirea dintre Tine şi îndurerata Ta Mamă. În inima mea au rămas întipărite cuvintele Scripturii: „Iată, le fac pe toate noi”, ca o şoaptă pe care o adresezi Mamei tale care Te cuprinde sfâşiată de durere, o şoaptă ce trebuie să aibă ecou în toate inimile. Da, Domnul meu şi Dumnezeu meu, prin jertfa Ta ai refăcut faţa pământului şi chipul omului. Prin patima şi moartea Ta pe cruce ai redat omului demnitatea de fiu al lui Dumnezeu şi moştenitor al împărăţiei cerurilor. Prin patima, moartea şi învierea Ta ne-ai eliberat de sub puterea celui rău şi ne-ai dat posibilitatea mântuirii...
Mă rog Ție, Doamne, în acest ceas de amară plângere, pentru întoarcerea păcătoşilor şi pentru sufletele care se chinuiesc în iad. Preţiosul tău sânge să atingă inimile tuturor oamenilor ca, privind spre sfânta ta cruce şi meditând suferinţele tale, să se împlinească cuvântul tău: „Când voi fi înălţat de la pământ îi voi atrage pe toţi la mine”.

-Ai milă , Dumnezeul meu, de toți cei care Te blestemă, iartă-i ca nu ştiu ce fac
-Ai milă, Dumnezeul meu, de cei ce se învră jbesc, scapă-i de duhul satanei.
-Ai mila, Dumnezeul meu,de cei care vor veni să se caiască la picioarele Preasfintei Crucii ca ei să găsească acolo Pacea şi Bucuria in Dumnezeu, Mântuitorul nostru.
-Ai milă, Dumnezeul meu, de toți fiii neascultări, şi pe toți adună-i în împărăția Preasfintei Treimi.
Amin!


0