sâmbătă, 9 februarie 2013

Hristos a Înviat !: Minciuni, minciuni și iar minciuni ! (Împărăția M...

Hristos a Înviat !: Minciuni, minciuni și iar minciuni ! (Împărăția M...:urmeaza lincul..

minciuni, minciuni și iar minciuni ! (Împărăția Minciunii – mecanismele intime ale răului,Anti-Hristica)Oamenii mint. E clar. Toți mint. Unii mint mai mult, alții mai puțin.
Sunt minciuni în care omul prezintă ceva (ex.: o situație economică, starea învățământului, un mod de terapie complementară) altfel decât este în realitate pentru că pur și simplu așa are el convingerea că stau lucrurile. Deosebim astfel între minciuna făcută cu „știință” și minciuna făcută din „neștiință”. În cel din urmă caz, ca și în cazul faptelor judecate delegea juridică, cu toate că vinovăția autorului poate fi pusă la îndoială, alături de intenția sa de a minți, totuși, consecințele minciunii se desfășoară pe măsura gravității: strategii economice documentate precar conduc la falimentarea unor instituții importante pentru viața omului, măsurile luate în învățământ fără o bază științifică duc la catastrofe (ex.: tineri inculți după 12 ani de școală; profesori de biologie care în secolul geneticii învață copii că „se trag” din maimuță), terapii complementare (ex.: urinoterapie, bioenergie, yoga) care conduc la dereglarea unor organe și uneori demonizarea fizică prin intrarea nepregătită pe unteren spiritual foarte complicat în manifestările sale fizice. La urma urmei, minciuna este minciună, indiferent dacă este înfăptuită intenționat sau nu, dacă este înfăptuită cu „știință” sau din „ne-știință”, minciuna își produce efectele.
Lucrurile devin mult mai complicate atunci când suntem confruntați cu un ghem încurcat de minciuni care au determinat apariția altor minciuni, și aceasta de-a lungul unei lungi perioade de timp, uneori secole. Suntem astfel puși în fața unei întregi istorii de minciuni pe care nu mai poți să o lămurești din varii motive (ex.: lipsa/distrugerea documentelor, mărturii contradictorii, trecerea timpului). Din minciună în minciună se ajunge la inventarea unei istorii mincinoase a unor întregi popoare și personalități ale istoriei, a unor religii mincinoase, a unor ramuri de „știință” mincinoasă. Tot ceea ce există poate fi prezentat în mod mincinos. Minciuna poate ajunge până într-acolo încât să nici nu mai aibă nevoie de ceva ce există sau a existat, pentru a fi fabricată și crezută. Strategiile unor societăți de interese puternice (ex.: masoneria, servicii de informații) permit chiar crearea unor planuri prin care să își atribuie fapte și puteri pe care nu le au sau nu le-au avut în realitate (ex.: își arogă membrii pe care nu i-au avut, evenimente istorice la care nu au participat, asasinate pe care nu le-au efectuat).
Minciuna este peste tot, în propria casă, la locul de muncă și în grupul de prieteni: „«Ca un arc îşi încordează limbile lor pentru minciună şi se întăresc pe pământ prin nedreptate, că trec de la rău la mai rău şi pe Mine nu Mă cunosc», zice Domnul. Păziţi-vă fiecare de prietenul vostru şi nu vă încredeţi în nici unul din fraţii voştri, că fiecare frate pune piedică celuilalt şi fiecare prieten împrăştie calomnie. Fiecare înşală pe prietenul său şi nu spune adevărul. Și-au deprins limba la minciună şi viclenesc până obosesc.” (Ieremia 9, 3-5)
Minciuna stă la temelia faptelor rele dar la fel de bine poate sta și temelia faptelor bune (vedeți articolul „Fapta bună cu scop rău”). Ca să-și atingă scopul minciuna trebuie să pară adevărată. Ceea ce este rău trebuie făcut să pară că este bine.
Lăcomia, iubirea banilor, mândria, părerea de sine, slava deșartă, curvia – toate păcatele și patimile au lucrătoare în ele minciuna. „Şase sunt lucrurile pe care le urăşte Domnul, ba chiar şapte de care se scârbeşte cugetul Său: ochii trufași, limba mincinoasă, mâinile care varsă sânge nevinovat, inima care plănuieşte gânduri viclene, picioare grabnice să alerge spre rău, martorul mincinos şi cel care seamănă vrajbă între fraţi.” (Pilde 6, 16-20)
Întreaga rețea comercială a lumii moderne este întemeiată pe minciună și pe fapte rele ascunse: „adevărul se poticneşte în pieţe şi fapta cinstită nu mai are loc” (Isaia 59, 15)Minciuna este folosită pentru ascunderea faptelor rele. Politicile ideologice, juridice, culturale sau economice din țările lumii, sunt întemeiate, mai mult sau mai puțin pe minciuna. Publicitatea este o instituție (universal acceptată !) a minciunii. Strategiile de piață (marketingul), orientate pe profit, au nevoie de minciună. Mass-media modernă este o mare instituție a minciunii.
Mediile universitare trebuie să se adapteze la solicitările a tot felul de interese (clasa politică, finanțatori, strategii geopolitice, interese de grup) deci nu-și pot permite, cum susține teoria, să slujească „adevărului științific”. Adevărul „științific” este subordonat din nou acelorași interese ca și mediul universitar (nu poți spune deci, că un accelerator de particule de 10 miliarde de euro a descoperit doar un câmp magnetic în care e posibil să fie o particulă anume - nu !, jucăria aia scumpă a descoperit „particula Dumnezeu” !...)
Nu poți spune ce vrei fără bani în buzunar și protecție fizică personală... Deși trăim în secolul geneticii nu poți vorbi despre creație (implicând un Creator), despre design inteligent al naturii (implicând un Designer), când politicile internaționale solicită (agresiv) propovăduirea „evoluționismului” pe bani grei. Nu au nevoie „puternicii” lumii de găști bisericoase care să le spună lor „cum stă treaba”. Ei sunt elitele evoluate (anunnaki, cu un al treilea ochi „activat”, cu puteri mistice ascunse, eventual de pe alte planete), ei spun altora „cum stă treaba”. Nu poți vorbi de transparență când banii oamenilor stau în conturi bancare fără acoperire în aur, gata oricând de a fi manipulate la apăsarea unor butoane. Nu e potrivit să „faci gură” când programele moderne de calculator permit cam oricui să știe cam orice despre „guraliv”:conturi bancare, trafic pe internet, călătorii, întâlniri...
Minciuna e falsificarea realităţii, e un fel de scoatere a oamenilor din realitate. Atât de departe a ajuns omenirea înfundată în minciună, încât, mai nou, se vorbește relaxat despre „adevărul” fiecăruia. Toți deținătorii „adevărului” relativ având totuși o certitudine ne-relativă: siguranța absolută că nu există adevăr absolut...
Problema este ca omul să se trezească la vreme din această „nădejde” în binefacerile minciunii: „Aşa zice Domnul: «Oare cei ce cad nu se mai scoală, şi cei ce rătăcesc drumul nu se mai întorc ? De ce dar poporul acesta stăruie în rătăcire ? De ce ţine tare la minciună şi nu vrea să se întoarcă ? Privit-am şi am ascultat, şi iată-i, nu spun adevărul, nu se căiesc de necredinţa lor şi nimeni nu zice: Vai, ce am făcut ?»” (Ieremia 8, 4-7) Semne spre pocăință se dau fiecăruia, înțelepciunea populară arată că„minciuna are picioare scurte”. Revelația ne atenționează că „nimic nu este acoperit care să nu iasă la iveală şi nimic ascuns care să nu ajungă cunoscut.” (Matei 10, 26) Nimic întemeiat pe minciună nu durează (state, popoare, companii, afaceri, războaie): „Voi Mă necinstiţi înaintea poporului Meu pentru o mână de orz şi pentru o bucată de pâine, ucigând pe cei care nu-s pentru moarte și cruţând pe cei care nu trebuie să trăiască şi amăgind astfel pe poporul Meu care ascultă minciună.” (Iezechiel 13, 19)
Marii mincinoși și prea ades lideri ai lumii acesteia sunt - nu de puține ori - ancorați pe ascuns în religii păgâne (ex.: hinduism, budism) și forme de credință luciferică (ex.: mituri egiptene, babiloniene) iar în ochii lumii se afișează drept creștini.Ei gândesc: „Noi am făcut legământ cu moartea şi cu iadulînvoială; urgia va trece fără să ne atingă, căci ne-am făcut din minciună un adăpost şi din viclenie un liman !” (Isaia 28, 25) dar și Dumnezeu gândește... „«Legământul vostru cu moartea va fi stricat şi înţelegerea voastră cu iadul va fi desfăcută. Când urgia va trece, vă va zdrobi, ori de câte ori va trece, vă va apuca !» zice Domnul” (Isaia 28, 15). „Au arat semănând fărădelegea şi au secerat nenorocirea, şi acum trebuie să mănânce din roadele minciunii.” (Osea 10, 13) Orice „fericire” pe care o caută omul în păcat, rodește nefericirea. Cauți fericirea în bani – minciună. Cauți fericirea în patima curviei – minciună. Cauți fericirea în putere – minciună. Cauți fericirea în mândrie – minciună. Cauți fericirea în laudele oamenilor – minciună. Cauți fericirea făcându-i pe alții să sufere – minciună. Toate păcatele trupului și ale sufletului sunt o stare de minciună pentru că folosesc darurile Lui Dumnezeu, adică firea creată de Dumnezeu în mod mincinos. „Pentru aceasta zice Sfântul lui Israel: «Fiindcă voi aţi dispreţuit cuvântul acesta şi v-aţi încrezut în nedreptate şi minciună şi aţi nădăjduit numai în ele, iată cum va fi păcatul vostru: ca o spărtură într-un zid înalt, care dintr-o dată şi pe neaşteptate se prăbuşeşte, ca un vas de lut, care este aşa de spart şi zdrobit fără de milă, încât între cioburile lui nu se află măcar unul cu care să iei foc din vatră sau să scoţi apă din fântână.»" (Isaia 30, 12-14) „Vrejul său se va ofili mai înainte de vreme şi mlădiţa sa nu va da muguri verzi. Ca viţa mănată, va lăsa să cadă rodul său şi la fel ca măslinul va împrăştia florile sale.” (Iov. 15, 31-33)
Majoritatea minciunile se iartă prin Taina Pocăinței. Minciunile care nu se pot ierta, sunt minciunile care țin deRevelația Lui Dumnezeu. Aceste minciuni se numesc erezii: „Dar au fost în popor şi prooroci mincinoşi, după cum şi între voi vor fiînvăţători mincinoşi, care vor strecura eresuri pierzătoare şi, tăgăduind chiar pe Stăpânul Care i-a răscumpărat, îşi vor aduce lor grabnică pieire. Mulţi se vor lua după învăţăturile lor rătăcite şi, din pricina lor, calea adevărului va fi hulită. Şi din poftă de avere şi cu cuvinte amăgitoare, ei vă vor momi pe voi.” (II Petru 2, 1)Ereticii (ex.: catolicii, protestanții, neoprotestanții, martorii lui Iehova) nu se pot mântui pentru că prin păcatele lor înstrăinează pe om de izvorul lucrării harului Duhului Sfânt (Sfintele Taine, Biserica, învățătura mistică și ascetică despre cum se poate omul curăți, ilumina și desăvârși). Nimic nu este mai rău decât să spui minciuni despre Adevărul Însuși: „de eretic, după întâia şi a doua mustrare, depărtează-te, știind că unul ca acesta s-a abătut şi a căzut în păcat, fiind singur de sine osândit.” (Tit 3, 10-11)Minciuna neagă realitatea, erezia neagă pe Dumnezeu, temelia realității.
Minciuna desăvârșită este anti-hristică: „venirea aceluia (antihristul) va fi prin lucrarea lui satan, însoţită de tot felul de puteri, de semne şi de minuni mincinoase, de amăgiri nelegiuite, pentru fiii pierzării, fiindcă ei n-au primit iubirea adevărului ca să se mântuiască. Şi de aceea, Dumnezeu le trimite o lucrare de amăgire, ca ei să creadă minciuni, ca să fie osândiţi toţi cei ce n-au crezut adevărul, ci le-a plăcut nedreptatea.” (II Tes. 2, 9-12) Minciuna desăvârșită imită lucrarea Lui Dumnezeu în lume și convinge pe oameni să-i ofere închinare: „Şi i se vor închina ei (fiarei) toţi cei ce locuiesc pe pământ, ale căror nume nu sunt scrise, de la întemeierea lumii, în cartea vieţii Mielului celui înjunghiat.” (Apocalipsa 13, 5)
„Aşa zice Domnul: «Să nu se laude cel înţelept cu înţelepciunea sa, să nu se laude cel puternic cu puterea sa, nici cel bogat să nu se laude cu bogăţia sa. De se laudă cineva, să se laudenumai cu aceea că pricepe şi Mă cunoaşte că Eu sunt Domnul, Cel ce fac milă şi judecată şi dreptate pe pământ, căci numai aceasta este plăcut înaintea Mea».” (Ieremia 9, 23-24)

articol preluat de aici...parinteleiacob.info@gmail.com
www.facebook.com/parintele.iacob.ionescu
www.scribd.com/iacobionescu
www.hristosainviat.ro

FIE DOAMNE MILA TA SPRE NOI, ASA CUM AM NADAJDUIT INTRU TINE!BINECUVANTEAZA-NE DOAMNE SI NU NE PEDEPSI PENTRU PACATELE NOASTRE...
Trimiteți un comentariu

Lista mea de bloguri

Arhivă blog

DACA VREI SA ASCULTI...PORNESTE...

Ruga catre Dumnezeu

Previzualizaţi

Doamne, Da-le tuturor celor care mi-au vrut raul, atata fericire pe masura raului pe care ei mi l-au dorit.
Doamne, Da-la celor care nu ma plac, atata placere pe masura neplacerilor pe care ei mi le doresc.
Doamne, Da-le celor care m-au crezut prost, atata intelepciune functie de cata prostie au crezut ca am eu.
Doamne, Fie-ti mila de cei care nu mi-au aratat ce e mila.
Doamne, Da-le celor care mi-au refuzat dragostea, toata dragostea pe care eu nu am putut sa le-o ofer.
Doamne, Te mai rog ca tuturor celor pe care eu i-am intristat sa le dai numai lucruri vesele de care sa se bucure cat mai mult.
Doamne, tuturor celor care m-au lovit, mangaie-i si iarta-i, pentru ca eu i-am iertat demult, si nu lasa sa fie loviti de nimeni.
Doamne, celor care ma urasc, da-le numai iubire pentru ca ura ii duce la pierzanie.
Doamne, nu ma lasa sa urasc pe nimeni, indiferent de cat de mult ma displace celalalt.
Doamne, daca nu te superi, te mai rog ceva, desi stiu ca sunt doar un biet pacatos care de multe ori uita de Tine. Te mai rog ca toti cei cu care ma voi intalni in acest an sa aibe parte numai de noroc, fericire, iubire si sanatate si sa fie mereu plini de energie si iubiti de toti.