MILOSTENIA

DUMNEZEU SA VA BINECUVANTEZE!


Din cugetările Sfântului Nicolae Velimirovici
A milui cu cele de care are adevărată nevoie săracul, iată adevărata milostenie. A nu păcătui atunci când totul în jur te obligă la păcat, iată ce are cea mai mare valoare înaintea lui Dumnezeu.
Văzând-o Sfânta Lucia (prăznuită la 13 decembrie) pe mama ei vindecată prin minune la moaştele Sfintei Muceniţe Agata, ea a sfătuit-o apoi să dea din averile ei milostenie la săraci. La aceasta maica a răspuns că nu vrea să se despartă până la moarte de averile ei, dar că după moartea ei Lucia este liberă să facă cu imensele proprietăţi ceea ce va dori: „Mai întâi, să acoperi ochii mei cu ţărână”, a zis mama Sfintei Lucia, „apoi, vei face cu proprietăţile tale ceea ce vei dori”. Dar Sfânta Lucia i-a zis mamei ei: „Nu îi este plăcut lui Dumnezeu să Ii dăruiască Lui omul ceea ce nu mai poate lua cu el în mormânt sau ceea ce lui nu îi mai face oricum trebuinţă. Ci dacă vrei să lucrezi o faptă cu adevărat plăcută lui Dumnezeu, atunci dăruieşte-I Lui lucruri de care tu însăţi ai nevoie. Altfel, dacă aştepţi moartea, când de nimic de pe pământ nu mai poţi avea nevoie, Ii vei oferi lui Hristos ceea ce nu ai putut să iei cu tine. Ci mai bine dăruieşte lui Hristos ceea ce ai acum, când eşti vie şi sănătoasă, începe acum să-I dăruieşti Lui ceea ce vrei să păstrezi pentru mine”. Maica cea bună a înţeleptei fiice a ascultat dumnezeiescul ei sfat. Iar voind necuratul jude Paschasie să o necinstească pe această sfântă fecioară, Lucia nu a primit păcatul acesta nici măcar în gând. Ameninţând-o atunci necuratul că o va lăsa la cheremul gărzilor sale, spre a fi necinstită de ei cu forţa, şi zicându-i: „După ce aceştia te vor necinsti, Duhul Sfânt te va părăsi, va pleca de la tine!”, Lucia cea plină de har a răspuns: „Trupul nu poate fi necinstit fără consimţământul minţii”. Aşa s-a pregătit pentru moarte Sfânta Muceniţă Lucia, şi aşa şi-a păstrat ea neîntinat sufletul şi trupul, acoperită de harul lui Dumnezeu.

(Din Proloagele de la Ohrida, Cugetare, 13 decembrie, Sfântul Nicolae Velimirovici)
0