Plămada fariseilor

BINECUVANTAREA DOMNULUI SA FIE PESTE NOI TOTI...SI RUGACIUNILE TUTUROR SFINTILOR SA NE AJUTE...Păziţi-vă de plămada fariseilor, ne-a prevenit Mântuitorul! Se ştie că plămada pusă în făină, fie şi numai într-o cantitate mică, pătrunde în tot aluatul, îl dospeşte şi îl umflă.
Aşa şi - părerea de sine, mândria şi făţărnicia - această plămadă a fariseilor - odată pătrunsă în sufletul nostru, fie şi numai într-o cantitate redusă, lucrează cu putere, se răspândeşte până departe şi duce la pierzare sufletul. Aceasta străbate cu multă putere în toate ţesuturile, otrăveşte gândurile, simţămintele şi hotărârile, iar de aici, se reflectă în toate  acţiunile sale.
Din tinereţe trebuie să ne păzim de această plămadă otrăvită!... Din tinereţe trebuie să creştem cu acea conştiinţă a îndatoririlor, iar nu a drepturilor noastre, şi în toată viaţa noastră trebuie să ne dezvoltăm în locul amorului propriu şi al mândriei - ce ne sunt înnăscute - smerita conştiinţă a păcătoşeniei şi nevredniciei noastre, conştiinţă ce este atât de proprie adevăratului creştin.      
0