Fericirea veşnică

BINECUVANTAREA DOMNULUI SA FIE PESTE NOI TOTI...SI RUGACIUNILE TUTUROR SFINTILOR SA NE AJUTE...


(aranjament preot Ioan)
- Va să zică ai venit pentru fericirea veşnică? întrebă Judecătorul.
- Da - îi răspunse sufletul de curând ieşit din trup.
- Ai greşit adresa - continuă Judecătorul.
- Staţi… nu-i aici raiul? - a întrebat
sufletul, proaspăt trecut prin graniţa morţii.
- Ba da - îi răspunse Judecătorul.
- Jos pe Pământ mi s-a promis că aici voi
primi în dar fericirea veşnică.
- Ne pare rău, ai fost informat greşit.
- Am fost informat greşit?! Dar preotul îmi zisese că dacă mă rog
dimineaţa şi seara, dacă merg în fiecare duminică la Sfânta
Liturghie, dacă mă spovedesc şi mă împărtăşesc cel puţin de patru
ori pe an, dacă ţin post miercurea şi vinerea şi ţin şi cele patru
posturi mari ale anului, dacă împlinesc cele zece porunci, să am
nădejde căci cu mila lui Dumnezeu voi ajunge în rai şi voi primi
fericirea veşnică!
- Eşti în rai, eşti binevenit, dar trebuie să mănânci din merindele
tale: să trăieşti fericirea pe care ai adus-o de pe Pământ.
- Nu este corect: pe Pământ n-aş putea zice că am fost fericit…
- Ne pare rău…
- Şi nu se poate să primesc aici fericirea?
- Ne pare rău: nu.
- De ce nu?
- Fiindcă aşa e regula.
- Care regulă?
- Cea instituită de Dumnezeu Tatăl.
- Nu pot să cred că Tatăl este atât de crud!
- Păi nu e crud.
- Nu e?
- Nu.
- Dar cum aşa?
- Tatăl a instituit următoarea regulă: fiecare trebuie să-şi
construiască propria sa fericire.
- Cum adică?
- Simplu: aşa cum un culturist îşi clădeşte muşchii, tot aşa cel care
caută fericirea, trebuie s-o construiască singur.
- Nu mi se pare corect!
- Treaba ta.
- Totuşi, ce pot face acum?
- Poţi să te duci înapoi, deoarece corpul tău se află încă în stadiul
morţii clinice.
- Bine, şi ce fac dacă merg înapoi?
- Exersezi fericirea.
- Exersez fericirea? Şi cum fac asta?
- Trebuie să găseşti propriile tale metode. Cei mai mulţi încearcă
prin iubire. Poţi să-ţi îndrepţi iubirea spre Sfânta Treime şi spre
apropele tău.
- Îţi pot explica prin funcţionarea inimii biologice. Îţi aminteşti
probabil că inima pompează sânge în trei
direcţii: are un circuit care alimentează
partea corpului care se află mai jos de
inimă, un al doilea circuit care irigă tot ce se
află mai sus decât inima, şi un al treilea
circuit prin care trimite sânge în propriile
sale ţesuturi.
Vezi, funcţionarea inimii este simbolul modului în care este
indicat să-ţi administrezi iubirea.
Circuitul de jos nu este altceva decât
iubirea direcţionată spre oameni.
Circuitul de sus este simbolul iubirii prin
care poţi comunica cu Dumnezeu, cu
Maica Domnului şi toti Sfinţii. Iar cel deal
treilea circuit, cel prin care inima asigură energia necesară
propriei sale funcţionări, pentru mântuirea sufletului tău.
Când ajungi să conştientizezi razele iubirii care ies din inima
ta, poţi să redirecţionezi o parte din ele spre tine însuţi. Este
indicat să păstrezi proporţiile definite de inima ta biologică. Prin
circuitul mare, cel care porneşte spre partea de jos a corpului,
trimiţi iubire spre toţi ceilalţi. Prin circuitul mic, cel care porneşte
în sus, comunici cu Dumnezeu cu Sfinţii îngeri, cu Sfinţii
arhangheli, cu heruvimii, serafimii, şi aşa mai departe.
Fii sigur că vei primi de la ei mai mult decât reuşeşti să le oferi tu
lor. Şi ai dreptul şi la cel de-al treilea circuit, ca să poţi funcţiona
şi tu…
- Oh, ce simplu e!
- Da, e simplu ca bună ziua!
- Şi ce-mi mai recomandaţi, ce să fac când ajung jos?
- Caută să identifici ce anume îţi produce bucurii reale. Caută să
lărgeşti această lista. Bine, îţi recomand să te menţii în limita
bunului simţ. Dacă o depăşeşti, rişti să-ţi strici fericirea. Şi
exersează cele trei tipuri de iubire, cele trei circuite ale inimii.
Şi încă un lucru: spune „Te iubesc“ cât mai des, dar întotdeauna
din toată inima.
- Deja mă simt fericit!
- Mă bucur pentru tine! Însă totuşi m-aş bucura dacă te-ai duce
înapoi şi ai exersa acolo jos, ca să vii aici sus, întărit în credinţa şi
plin de iubire când îţi vine rândul.
- Vă mulţumesc - mă simt atât de fericit!
- Fericirea ta e şi fericirea mea şi îţi mulţumesc pentru că mi-o dai
- încheie Judecătorul.
Sufletul dezîntrupat se umplu de încredere în viitor şi plonja înapoi în
corpul său aflat pe cearşaful alb al clinicii de reanimare. Aparatele
electrice conectate la corpul său începuseră
să semnalizeze reapariţia vieţii. Încet, se
auzi un oftat, ca o adiere de vânt. Tiptiltiptil,
inima începea să bată.
Electrocardiograma desena o curbă tot mai
armonioasă. Ochii pacientului încă nu se
deschiseseră, dar pe faţa lui se aşternu o
linişte divină. Doctorii răsuflaseră uşuraţi. Se gândiseră la marea
minune: viaţa. Un pacient reîntors din înalt valora pentru ei cât un
nou-născut.
- Tipul, mai mult ca sigur a învăţat ceva, acolo Sus - zise unul
dintre doctori.
- Pai da… nu cred ca s-a întors datorită electroşocului, că îmi
pierdusem încrederea în el, la un moment dat – adăugă un alt

doctor.
0