CREZUL ...

BINECUVANTAREA DOMNULUI SA FIE PESTE NOI TOTI...SI RUGACIUNILE TUTUROR SFINTILOR SA NE AJUTE...


Despre primul membru al Crezului
76. A crede în Dumnezeu - înseamnă a avea o credință vie în existența sa, proprietăți și acțiuni și cu toată inima mea să accepte cuvântul Revelației Sale salvarea rasei umane.
77. Din Sfintele Scripturi puteți afla ce credință ar trebui să fie în Dumnezeu. Apostolul Pavel scrie: "Fără credință este imposibil să-i mulțumim lui Dumnezeu; verovati cum stă bine când vine vorba de Dumnezeu, căci a lor este, și a căutat să- l mzdovozdatel se întâmple " (și răsplătește pe cei ce - L caută) (Evr.11,6). Apostol act de credință în creștini arată următoarea rugăciune pentru ei la Dumnezeu: „Doamne te, potrivit cu bogăția slavei Sale, prin puterea utverditisya Duhului Său în chelovetsy interior, vselitisya Hristos prin credință în inimile voastre“ (Ef.3,16-17).
78. Cea mai apropiată și indispensabilă faptă a credinței sincere în Dumnezeu trebuie să fie mărturisirea credinței în sine.
79. Mărturisirea de credință - atunci recunosc deschis că deținem credința ortodoxă, și, în plus, cu o astfel de sinceritate și fermitate că nici ademenirea, nici amenințările, nici tortura, nici moartea în sine nu a putut să ne facă să renunțe la credința în adevăratul Dumnezeu, și Domnul nostru Isus Hristos.
80. Apostolul Pavel arată că mărturisirea de credință este necesară pentru mântuire: veruetsya inima bo în adevăr, de asemenea , usty mărturisește spre mântuire (Rim.10,10).
81. Pentru a salva nu trebuie doar să creadă, ci de a profesa credința ortodoxă, pentru că dacă cineva a avut timp pentru a salva viața sau pământești beneficiile renunțat la mărturisirea credinței ortodoxe, ar fi arătat că nu este adevărata credință în Dumnezeu și Mântuitor viitoarea viață fericită.
82. În Crezul nu spune: Eu cred în Dumnezeu, dar cu adăugarea unui Dumnezeu - pentru a respinge doctrina falsă a neamurilor, care, onorând creatura lui Dumnezeu, a crezut că zeii sunt multe.
83. Cuvintele învățăturii Sfintei Scripturi asupra unității lui Dumnezeu sunt incluse în Crez din următorul aforism al apostolului Pavel: nimeni nu este Dumnezeu în altul , doar unul. Dacă voi Bo, și sunt glagolemaya Bosi (așa-numitele zei) , sau în ceruri sau pe pământ, așa cum El adăpostea multe sunt Bosi, găzduind multe Domnului; dar avem un singur Dumnezeu Tatăl, a întregului mai inutil, și suntem cu El, și un singur Domn Iisus Hristos, pe care toți, și noi fire (1Kor.8,4-6).
84. Esența lui Dumnezeu nu poate fi cunoscută. Este dincolo de orice cunoaștere nu numai a omului, ci și a îngerilor.
85. Este în Scripturi prin Apostolul Pavel a spus că Dumnezeu este în lumina impregnabil vie cui Nici un om nu a văzut face parte din persoanele de mai jos ar putea vedea (1Tim.6,16).
86. Următorii termeni de proprietăți existente și esențiale ale lui Dumnezeu pot fi împrumutate din Apocalipsa lui Dumnezeu: Dumnezeu este Duh veșnic, toate bune, omniscient, toate-drepți, omnipotent, omniprezent, imuabil, Vsedovolny, All-binecuvântat.
87. Toate acestea se văd din Sfintele Scripturi. Însuși Domnul Isus Hristos a spus că Duhul este Dumnezeu (Ioan 4:24). Despre veșnicia lui Dumnezeu spune profetul David: „Înainte ca munții nici măcar să fie singur, și creatorii pământului și lumea, din veșnicie în veșnicie, Tu Ti“ (Ps.89,3). În Apocalipsa, citiți următoarele doxologia lui Dumnezeu: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Dumnezeu , Cel Atotputernic, care să fie și sy, și crestele (care a fost și este și este de a veni) (Apok.4,8). Apostolul Pavel spune că Evanghelia a fost propovăduită de porunca Dumnezeului cel veșnic (Romani 14, 25).
Despre Bunătatea lui Dumnezeu Isus Hristos însuși a spus: "Nimeni nu este bun, numai Dumnezeu este unul"(Matei 19, 17). Apostolul Ioan spune: "Dumnezeu este orice (dragoste) " (1 Ioan 4:16). Profetul David cântă: "Domnul este milostiv și plin de har, încet de mânie și bogat în îndurare. Domnul este bun în toate privințele, și bogățiile Lui sunt în toate lucrările Lui " (Psalm 145: 9-9).
Despre omnisciența lui Dumnezeu, apostolul Ioan spune: "Boli este (mai mult) Dumnezeul inimii noastre și întregul mesaj" (și știe totul). (1 Ioan 3:20). Apostolul Pavel exclamă: "O adâncime a bogățiilor, înțelepciunii și minții lui Dumnezeu! Yako neispytani nave (soarta) El și putie Lui neizsledovani " (Rim.11,33).
Pe Dreptatea lui Dumnezeu, profetul David cântă: „Domnul este drept, și iubesc adevărul, dreptatea ca fața Lui“(Ps.10,7). Apostolul Pavel spune că Dumnezeu va face koemudzhdo în fapta sa și că nu are rost să- L vedem pe Dumnezeu (Romani 2: 6, 11).
Despre omnipotența lui Dumnezeu, psalmistul spune: "Acesta este discursul și primul: a poruncit și a fost creat"(Psalmul 32: 9). Arhanghelul Gabriel spune în Evanghelie: Dumnezeu nu are nici un verb" (Lc 1,37).
David omniprezentul lui David descrie acest lucru: "Kamo (unde) voi merge de la Duhul vostru? Și fug de pe fața ta? Dacă mă duc la cer, Tu ești acolo: dacă cad în iad, tu ești acolo. Dacă m-am supărat pe krillul meu, voi mai curând și voi locui în ultimele mări și acolo mâna ta mă va călăuzi și mâna ta dreaptă mă va ține. Și el a spus : mâncarea mă va acoperi; și povara luminării în dulceața mea. Yako tma nu se estompează de la tine, iar noaptea ca o noapte va fi luminată; căci este întunericul ei, la fel este lumina ei " (Ps.138,7-12).
Apostolul Iacov a scris că Tatăl luminilor nenumărat Aplicarea (nici o schimbare) , sau transfigurare de arbore gabier (sau umbră de mutare) (Iak.1,17).
Apostolul Pavel spune că Dumnezeu acceptă din mâinile plăcerilor omenești, cerând ca El să-i dea pe toți pe burtă și suflare și pe toate (Faptele Apostolilor 17:25). El îi numește de asemenea pe Dumnezeu Binecuvântat și Un Puternic, Rege al Domnilor și Domn al Domnilor (1 Timotei 6:15).
88. Dumnezeu este Duh, dar Sfintele Scripturi îi atribuie membrilor Săi trup, cum ar fi inima, ochii, urechile, mâinile. Scriptura adaptează acest lucru la limba umană obișnuită, și să înțeleagă că este necesar în spiritual și cel mai înalt sens, de exemplu, inima lui Dumnezeu înseamnă bunătatea sau iubirea lui Dumnezeu, ochii și urechile înseamnă omnisciența, mâini - Atotputernicia.
89. Dumnezeu este pretutindeni, dar ei spun că Dumnezeu este în ceruri sau în templu. Da, Dumnezeu este pretutindeni, dar în Cer există o prezență specială a Lui, în slava veșnică a spiritelor binecuvântate; iar în temple există o prezență specială a Lui, binecuvântată și misterioasă, reverenta cunoscută și simțită de credincioși și care apare uneori în semne speciale.
Isus Hristos spune: "Idealul este locul (unde), două sau trei se adună în numele meu, adică la jumătatea lor" (Matei 18:20).
90. Cuvântul simbol Eu cred într-un singur Dumnezeu Tatăl trebuie să fie înțeleasă în sensul de taina Sfintei Treimi, pentru că Dumnezeu este unul în esență, dar trei Persoane: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt - consubstanțiale Treime și nedivizată.
91. Sfânta Treime este vorbită în Sfintele Scripturi. Principalele zicale despre acest lucru în Noul Testament , după cum urmează: Duceți - vă și învățați toate UBO, botezându - le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh(Mf.28,19); trei sunt martori pe cer, Tată, Cuvânt și Duh Sfânt; și aceste trei sunt o esență (1 Ioan 5.7).
92. Sfânta Treime este de asemenea vorbită în Vechiul Testament, dar nu atât de clar. De exemplu, prin Cuvântul Domnului, cerurile sunt stabilite și prin respirația gurii Sale toată puterea lor (Psalmul 32: 6). Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor, împlinește întregul pământ al slavei Sale (Isa.6: 3).
93. Dumnezeu este unul din Trei Persoane. Noi nu înțelegem acest mister interior al Dumnezeirii, dar noi credem pe mărturia imuabilă a Cuvântului lui Dumnezeu: Dumnezeu nici un om nu știe, tochiyu (numai) Duhul lui Dumnezeu (1Kor.2,11).
94. Între Persoanele Sfintei Treimi diferența este că Dumnezeu Tatăl nu se naște și nu vine de la altă persoană; Fiul lui Dumnezeu se naște din Tatăl veșnic; Duhul Sfânt vine de la Tatăl veșnic.
95. Trei ipostaze sau Persoane ale Sfintei Treimi, absolut egale cu demnitatea divină. Așa cum Tatăl este adevăratul Dumnezeu, deci încă și Fiul este adevăratul Dumnezeu, iar Duhul Sfânt este adevăratul Dumnezeu, dar în așa fel încât cele trei persoane există un Dumnezeu numai Triipostasny.
96. Dumnezeu este numit Atotputernicul pentru că El păstrează tot ce are El în puterea Sa și voința Lui.
97. Cuvintele Crezului: Creatorul cerului și al pământului, al tuturor lucrurilor vizibile și invizibile - ei spun că toate lucrurile au fost făcute de Dumnezeu și nimic nu poate fi fără Dumnezeu.
98. Aceste cuvinte sunt preluate din Sfânta Scriptură. Cartea Genezei începe cu cuvintele: la început Dumnezeu a creat cerurile și pământul. Pavel apostolul lui Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu spune: „Asta a creat lucrurile au fost făcute tot felul, care se varsă în ceruri, care se varsă pe pământ, vizibile și invizibile: Dacă voi tronul, dacă voi lorzi, Dacă ați început, dacă puterea de voi, orice fel de teme și pentru El va crea“ (Col. .1, 16).
99. În Crez, numele invizibilului trebuie înțeles ca lumea invizibilă sau spirituală, de care apar Angelii.
100. Îngerii sunt spirite care sunt incorporeale, înzestrate cu inteligență, voință și putere.
101. Cuvântul "înger" înseamnă "mesager".
102. Ele sunt așa numite pentru că Dumnezeu le trimite să-și declare voința. Astfel, de exemplu, Arhanghelul Gabriel a fost trimis să anunțe concepția despre Mântuitorul Fecioarei Maria.
103. Invizibilul este creat înainte de văzut, iar îngerii sunt înaintea oamenilor (mărturisirea ortodoxă, Partea 1, întrebarea 18).
104. Dovada acestui lucru se găsește în Sfânta Scriptură. În cartea lui Iov, Dumnezeu însuși vorbește despre crearea pământului: "Cine este piatra de temelie care este piatra cea dreaptă pe ea? Egda (creat), vechile stele, lăudând pe Mine cu vocea tuturor Îngerilor Mei " (Ios.38, 6-7).
105. Numele de „Guardian Angel“ este luat din următoarele cuvinte ale Scripturii: Îngerul zapovest Lui Tine, Salvaresau te în toate tău Puteh (Ps.90,11).
106. Pentru fiecare dintre noi, există Angeli păgâni. În acest certificăm următoarele cuvinte ale Domnului Isus Hristos: un fel de mâncare ( a se vedea) , dar nu disprețuiește edinago (de) acești micuți: vă spun: bo, Tu în ceruri , îngerii lor scoate (întotdeauna) vezi fața Tatălui meu ceresc (Mf.18,10) .
107. Nu toți îngeri sunt buni și benefică. Există îngeri răi, care altfel sunt numiți diavoli (sau demoni).
108. Ele sunt create de bine. Și au devenit răi pentru că au încălcat datoria de a asculta desăvârșit de Dumnezeu și, astfel, au căzut departe de El și au căzut în mândrie, mândrie și mânie. La cuvintele apostolului Iuda, îngerii, nu soblyudshiya ( care nu sa păstrat) superiorilor săi (demnitate) , dar ostavlshie casa ta (Iud.1,6).
109. Cuvântul "diavol" înseamnă "calomnie" sau "seducător".
110. Îngerii răi sunt numiți diavoli; calomniatoare sau seducători, pentru că încearcă să-i dezvăluie în mod invidios pe oameni și, seducându-i, îi inspiră cu gânduri false și dorințe rele.
Acesta este Isus Hristos pentru necredincioșii (în El ca Fiul lui Dumnezeu), evreii spun: "Tu ești diavolul tatălui tău și poftele tatălui tău doresc să faci; el este un ucigaș de la început și, în adevăr, nu merită, pentru că este adevărat în el; când spune o minciună, el vorbește de la al său, căci o minciună este și tatăl unei minciuni " (Ioan 8:44).
111. Sfânta Scriptură ne-a descoperit despre crearea lumii, care la început Dumnezeu nu a creat nimic din ceruri și pământ. Pământul a fost nevadit (sau fără formă, adică nu avea aspectul obișnuit) și gol. Atunci Dumnezeu a creat treptat (tot ce este în cer și pe pământ). Prima zi a existenței lumii este ușoară. A doua zi este o întindere, sau cerul vizibil. În a treia - recipientele de apă pe teren, pe pământ și pe plante. În al patrulea - soarele, luna și stelele. În al cincilea există pești și păsări. În a șasea - animale cu patru picioare, care locuiesc pe uscat, și, în sfârșit, un om. Omul a pus capăt creației, iar în ziua a șaptea Dumnezeu sa odihnit de toate lucrările Lui. De aceea, ziua a șaptea este numită Sabatul, care în traducerea din ebraică înseamnă pace (Geneza 2: 2).
112. Creaturile vizibile nu sunt create așa cum le vedem astăzi. La creație toate au fost bune, adică curat, frumos și inofensiv.
113. Sunt cunoscute particularitățile creației omului. Dumnezeu în Sfânta Treime a spus: "Să facem omul după chipul nostru și după asemănarea noastră" (Gen. 1: 26). Și Dumnezeu a creat trupul primului om - Adam de pe pământ; a suflat în fața lui suflarea vieții; a introdus pe Adam în paradis; ia dat mâncare, printre alte fructe de paradis, fructele pomului vieții; În cele din urmă, luând coastele lui Adam în timpul somnului, a creat prima soție - Eva (Gen.2,21-22).
114. Imaginea lui Dumnezeu este, în conformitate cu explicația apostolului Pavel, în adevăr și în respect (sfințenie) adevăr (Ef.4,24).
115. Respirația vieții este un suflet, o ființă spirituală și nemuritoare.
116. Cuvântul "paradis" înseamnă "grădină". Astfel, este numită frumoasa și binecuvântată locuință a primului om, descrisă în cartea Genezei ca o grădină.
117. Paradisul în care locuiau primii oameni era pentru materialul trupului, ca o locuință binecuvântată vizibilă; și pentru suflet - spiritual, ca o stare de comuniune binecuvântată cu Dumnezeu și de creaturi contemplare spirituale ( Sf . Grigorie Teologul. Cuvântul atinge 38,42 ;. Sf . Ioan Damaschinul .. Teologie Kn.2 Gl.12 C.3 ...).
118. Pomul vieții este un astfel de pom, rodul căruia omul era nedureros și nemuritor în trup.
119. Eva a fost creată de pe coastele lui Adam, astfel încât întreaga rasă umană, prin origine, a fost un singur corp și, prin urmare, oamenii ar fi în mod natural înclinați să se iubească și să se protejeze reciproc.
120. Dumnezeu a creat omul cu o asemenea numire încât să-L cunoască pe Dumnezeu, să-L iubească și să-L glorifice și să fie binecuvântat veșnic prin el.
121. Permisul lui Dumnezeu pentru destinul omului pentru fericirea veșnică are un nume special în învățătura credinței - predestinarea lui Dumnezeu.
122. Predestinarea lui Dumnezeu cu privire la fericirea omului rămâne neschimbată chiar și atunci când vedem că acum omul nu se laudă. Acest lucru se datorează faptului că Dumnezeu, după știința mai dinainte și mila Sa infinită, și să se abată de la calea fericirii umane predestinat pentru a deschide o nouă cale spre fericire prin singurul Său Fiu, Isus Hristos. "Noi ne alegeți în El înainte de creația (creația) lumii ", spune apostolul Pavel (Efeseni 1: 4).
123. Predestinarea lui Dumnezeu în legătură cu oamenii în general și cu fiecare persoană separată trebuie înțeleasă după cum urmează. Dumnezeu a predestinat pe toți oamenii să dăruiască și să-i dăruiască cu adevărat, anticipând harul și mijloacele credincioase pentru obținerea fericirii; iar cei care le-a pus harul de a accepta în mod voluntar, folosește pentru a le acorde economisirea de bani și o să le arate calea mântuirii, de fapt, predestinat la glorie.
124. Cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre acest lucru în felul următor: ei le sunt predate și aceia care i- aupredestinat (Romani 8:29).
125. Declarația de credință a Patriarhilor ortodoxe a spus despre acest lucru: „Ori de câte el a prevăzut că unii vor fi bine să folosească în mod liber voința sa, și celălalt rău, prin urmare, predestinat pe unii să glorie și altele condamnate“ (un membru din 2).
126. După crearea lumii și a omului, acțiunea lui Dumnezeu în relație cu lumea și mai ales cu omul este imediat numită Providență a lui Dumnezeu.
127. Providența Divină are un efect continuu al Atotputerniciei, înțelepciunea și bunătatea lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu păstrează existența și puterea de creaturi, le direcționează în scopuri bune, fiecare vspomoschestvuet bun și are loc prin îndepărtarea răului din reprimă bune sau să corecteze și apoi la rezultate bune.
128. Despre providența lui Dumnezeu în Scripturi Domnul Isus Hristos spune: „Iată păsările cerului pe, ca o scroafă nu, nici nu seceră, nici nu adună în hambare, și totuși Tatăl vostru cel ceresc le hrănește:? Oare nu mai mult decât cel mai bun dintre ei Este“ (Mt. .6,26). În această vorbă este văzut ca Providența generală a lui Dumnezeu despre creaturi și despre un om special. Întregul psalm 90 este o imagine a providenței speciale și diverse a lui Dumnezeu despre om.

Despre al doilea membru al Crezului
129. Numele lui Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, trebuie să fie înțeles ca acesta. Fiul lui Dumnezeu este numit a doua persoană a Sfintei Treimi în conformitate cu divinitatea Lui. Fiul lui Dumnezeu a fost numit Isus, când Sa născut pe pământ ca om. Hristos a fost chemat de profeții Săi, când venirea Sa pe pământ nu era încă de așteptat.
130. Numele Isus înseamnă Mântuitorul și a fost numit Arhanghelul Gabriel.
131 Numele acesta se numește Fiul lui Dumnezeu la nașterea Lui pe pământ, pentru că Sa născut pentru a salva oamenii.
132. Numele Hristos înseamnă Cel Uns, și a venit din ungerea cu Sfânta Pace prin care sunt date darurile harului Duhului Sfânt.
133. Nici unul, Isus, Fiul lui Dumnezeu, nu este numit Cel Uns. Oamenii unse din vechime au numit regi, preoți și profeți.
134. Isus, Fiul lui Dumnezeu, este numit Cel Uns, deoarece toate darurile Duhului Sfânt sunt comunicate incomensurabil naturii Sale umane. Astfel, lui Dumnezeu îi aparține conducerea profetului, sfințenia marelui preot și puterea regelui în cel mai înalt grad.
135. Isus Hristos este numit Domnul în sensul că El este Dumnezeul Adevărat, căci numele Domnului este unul din numele lui Dumnezeu.
136. Scripturile dumnezeirii lui Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, spune acest lucru: în primul rând BAA ( a fost) Cuvântul, și Cuvântul era cu Dumnezeu, și Cuvântul era Dumnezeu (In.1,1).
137. Isus Hristos este numit Fiul lui Dumnezeu Singurul Născut. Acest lucru este indicat de faptul că numai El este Fiul lui Dumnezeu, născut din Creaturile lui Dumnezeu, și pentru că El este o ființă cu Tatăl și, prin urmare, fără nici o comparație, depășește toți sfinții îngeri și oameni sfinți care sunt numiți fii ai lui Dumnezeu prin har (Ioan. 1.12).
138. Sfânta Scriptură îl numește pe Isus Hristos Singurul Născut. De exemplu, în următoarele cuvinte ale lui evanghelistul Ioan: Cuvântul Sa făcut trup și a locuit printre noi, și noi am văzut slava Lui, slavă Tu născut din Tatăl, plin de har și de adevăr (In.1,14); Dumnezeu nimeni nu este un nigdezhe: singurul Lui Fiu, El , care este în sânul(în interior) Otchi, Confesiunii (In.1,18).
139. În Crezul Fiului lui Dumnezeu se mai spune că El este născut din Tatăl. Aceasta indică proprietatea personală prin care El diferă de celelalte Persoane ale Sfintei Treimi.
140. Se spune că El sa născut înainte de toate veacurile, ca nimeni să nu creadă că era un timp când El nu era. Cu alte cuvinte, aceasta indică faptul că Isus Hristos este și Fiul Etern al lui Dumnezeu, așa cum Dumnezeu Tatăl este veșnic.
141. În Crez, cuvintele "Lumina din Lumină", ​​ca lumina vizibilă, explică oarecum nașterea incomprehensibilă a Fiului lui Dumnezeu de la Tatăl. Privind la soare, vedem lumina; din această lumină se naște o lumină, vizibilă în tot floarea soarelui (adică pe întreaga planetă), dar ambele sunt o lumină, inseparabilă, de o natură. În mod similar, Dumnezeu Tatăl este Lumina veșnică (1 Ioan 1,5); de la El se naște Fiul lui Dumnezeu, care este și Lumina veșnică; Dumnezeu Tatăl și Fiul lui Dumnezeu sunt lumina veșnică, indivizibilă, o natură divină.
142. Cuvintele Crezului "Dumnezeu este adevărat de la Dumnezeu este adevărat" au înțelesul că Fiul lui Dumnezeu este numit Dumnezeu în același sens adevărat cu Dumnezeu Tatăl.
143. Acestea sunt cuvintele Scripturii, și ele sunt luate din următoarea spune apostolului Ioan: vemy (știu) la fel, Fiul lui Dumnezeu a venit, și ne - a dat (și lumină) înțelegerea ca să putem cunoaște pe Dumnezeu istinnago și suntem în adevăr în Fiul Său Isus Hristos, acesta este adevăratul Dumnezeu și Centura Veșnicului (1 Ioan 5,20).
144. Fiul lui Dumnezeu în credință mai spune că El este născut, nu este creat. Acest lucru este făcut pentru expunerea lui Arius, care a învățat rău că a fost creat Fiul lui Dumnezeu.
145. Cuvintele "consubstanțial cu Tatăl" înseamnă că Fiul lui Dumnezeu este una și aceeași Ființă Divină cu Dumnezeu Tatăl.
146. În Scripturi, Însuși Isus Hristos și Dumnezeu Tatăl spune: „Eu și Tatăl sunt una AEVMP“ (Eu și Tatăl - unul) (In.10,30).
147. Cuvintele Crezului "Toți Ursii" arată că Dumnezeu Tatăl a creat totul împreună cu Fiul Său ca înțelepciune veșnică și cuvânt veșnic. Toate acestea erau și fără El nimic nu putea fi, dacă ar fi fost (Ioan 1: 3).

Despre al treilea membru al Crezului
148. "Coborât din cer" - aceasta se spune în Crezul Fiului lui Dumnezeu.
149. Se spune: "Dumnezeu a coborât din cer", deși El este ca Dumnezeu Atotcuprinzător. Este adevărat că El este omniprezent și, prin urmare, El este mereu în ceruri și mereu pe pământ; ci pe pământ, înainte ca El să fie invizibil, și apoi Sa arătat în trup; în acest sens se spune că El a coborât din cer.
150. O6 acest lucru în Sfânta Scriptură spune cuvintele Domnului Isus Hristos, nici un om nu sa suit în cer, tokmo(numai) sshedy din cer, Fiul Omului, El care este (EU SUNT) în cer (In.3,13).
151. Fiul lui Dumnezeu a coborât din cer pentru binele omului și pentru mântuirea noastră, așa cum se spune în Crez.
152. Se spune că Fiul lui Dumnezeu a coborât din cer pentru noi, de dragul omului, în sensul că el a venit pe pământ nu pentru nici un popor și nu pentru unii oameni, ci pentru (mântuirea) tuturor oamenilor în general.
153. Fiul lui Dumnezeu a venit pe pământ pentru a salva omenirea de păcat, blesteme și moarte.
154. Păcatul este infracțiunea legii. Păcatul este fărădelege (1 Îna 3,4).
155. Pacatul a intrat în popor (deși au fost creați după chipul lui Dumnezeu, dar Dumnezeu nu poate păcătui) - de la diavol. Păcatul de la diavol este prima dată când Diavolul păcătuiește (1 Îna.3.8).
156. Pacatul a trecut de la diavol la oameni, când diavolul a înșelat Eva și Adam și ia convingă să încalce porunca lui Dumnezeu.
157. Dumnezeu la poruncit lui Adam în paradis, astfel încât să nu mănânce rodul pomului cunoștinței binelui și răului și, în același timp, ia spus că îndată ce le-ar gusta, el ar muri prin moarte.
158. Pentru om, mâncarea fructului din pomul cunoașterii binelui și răului a devenit moartă, pentru că a fost combinată cu neascultarea față de voia lui Dumnezeu. Astfel, neascultarea a separat omul de Dumnezeu și harul lui și la înstrăinat de viața lui Dumnezeu.
159. Numele pomului cunoașterii binelui și răului corespunde ființei sale, deoarece omul a învățat prin experiența acestui copac ce fel de bine este să asculți voința lui Dumnezeu și ce rău trebuie să îl împotrivești.
160. Adam și Eva au ascultat diavolul contrar voinței lui Dumnezeu. Dumnezeu, prin bunătatea Lui, când omul a fost creat, ia dat voia, aflată în mod natural să-L iubească pe Dumnezeu, dar și liberă, iar omul a folosit această libertate pentru rău.
161. Diavolul a înșelat pe Adam și pe Eva după cum urmează. Eva a văzut în paradis un șarpe, care a asigurat-o că dacă oamenii vor mânca roadele pomului cunoștinței binelui și răului, vor cunoaște binele și răul și vor fi ca niște zei. Eva a fost înșelată de această promisiune și de frumusețea fructului și a gustat; Adam a gustat exemplul ei.
162. Din păcatul lui Adam a avut loc un blestem și o moarte.
163. Blestemul este condamnarea păcatului de către Judecata dreaptă a lui Dumnezeu și de păcatul răului care a avut loc pe pământ ca o pedeapsă pentru popor. Dumnezeu ia spus lui Adam: "Blestemat este pământul în faptele tale" (Geneza 3:17).
164. Din păcatul lui Adam a existat o moarte dublă: corporeal, atunci când trupul este lipsit de sufletul care îl anima și spiritualul, atunci când sufletul este lipsit de harul lui Dumnezeu, care la înmulțit cu o viață spirituală superioară.
165. Sufletul poate muri, dar nu ca trup. Corpul, atunci când el moare, pierde simțurile și se crapă și sufletul care moare în păcat, își pierde lumina spirituală, bucurie și fericire, dar nu a distrus și nu a distrus, dar rămâne într-o stare de tristețe, durere și suferință.
166. Nu numai primii oameni au murit, dar toți mor pentru că toți născuți din Adam, infectat de păcat, și păcatul în sine. Ca sursa de infectare fluxul care curge infectat atât de strămoș al morții păcatului contaminat și, prin urmare, are loc păcatul infectat și urmași, prin urmare, muritor.
167. Scriptura spune astfel: o singură persoană din lume vnide păcatul și moartea prin păcat și tacos moartea tuturor oamenilor vnide, în care noi toți voi sogreshisha (Rim.5,12).
168. Fructele pomului vieții nu erau folositoare omului după păcat: după păcat, după păcat, nu putea să mănânce din ele, fiindcă el a fost aruncat din paradis.
169. Când primii au mărturisit păcatul lor înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu, prin mila Lui, le-a dat speranța mântuirii.
170. Această speranță a constat în faptul că Dumnezeu a promis că Semințele Soției ar șterge (șovăiește, copleșeau) capul șarpelui (Gen. 3:15).
171. Aceasta înseamnă că Domnul Isus Hristos va birui pe diavolul care a înșelat poporul și îi va elibera de păcat, de blesteme și de moarte.
172. Domnul Isus Hristos este numit Semnul Soției, pentru că Sa născut pe pământ fără soțul din Fecioara Maria.
173. Beneficiul acestei promisiuni a fost că oamenii ar putea crede în siguranță în viitorul Mântuitor, așa cum credem în Veniți.
174. Puțini oameni din vremurile străvechi au crezut în viitorul Mântuitor, mulți au uitat promisiunea lui Dumnezeu a Mântuitorului.
175. Dumnezeu a repetat în mod repetat acest lucru într-o promisiune. De exemplu, Avraam, El a dat făgăduința Mântuitorului în următoarele cuvinte: binecuvânteze sămânța yazytsy dumneavoastră TNI (națiuni) ale pământului(Byt.22,18). Aceeași promisiune a repetat după profetul David în următoarele cuvinte: vozstavlyu sămânța ta pentru tine ... și de control (I va stabili, să stabilească) tronul Său pentru totdeauna (2Tsar.7,12-13).
176. Cuvântul „incarnare“, se înțelege că Fiul lui Dumnezeu a luat asupra Sa trup omenesc, fără păcat, și a devenit om, fără a înceta să fie Dumnezeu.
177. Cuvântul "întrupare" este împrumutat din cuvintele evanghelistului Ioan: " Cuvântul este carne" (Ioan 1:14).
178. În Crez, după ce se spune despre Fiul lui Dumnezeu că El sa întrupat, se adaugă că El a devenit om. Acest lucru se face astfel încât cineva să nu creadă că Fiul lui Dumnezeu a luat o carne sau trup, ci că ei recunosc în El Omul perfect, care constă din trup și suflet.
179. Aceasta este mărturia Sfintei Scripturi. Apostolul Pavel scrie: "Unul este Avocatul lui Dumnezeu și al oamenilor, Omul Hristos Isus" (1 Timotei 2, 5).
180. Există mai multe naturi în Domnul Isus Hristos. În El sunt două nisipuri inselabile și nesljanno, divine și umane, și, în mod corespunzător acestor naturi, două voințe.
181. Și nu două persoane, ci o singură persoană, Dumnezeu și om împreună, într-un singur cuvânt - omul-Dumnezeu.
182. În Sfânta Scriptură, Evanghelistul Luca povestește Întruparea Fiului lui Dumnezeu de la Duhul Sfânt și Maria Fecioara. Când Maria a întrebat îngerul, care a anunțat concepția ei despre Isus Kako 'este aceasta, idezhe (când) ? Soțul ei nu au știut « - îngerul ia zis: » Duhul Sfânt va veni peste tine, și puterea Celui Prea Înalt te va umbri; cel sfânt, Fiul lui Dumnezeu este numit " (Lc.1: 34-35).
183. Fecioara Maria a venit din tribul lui Avraam și David, de genul celor care ar fi trebuit să se întâmple la Mântuitorul, după făgăduința lui Dumnezeu, ea a fost logodită cu Iosif, din același trib, așa că a fost gardian al ei, pentru că ea a fost dedicată lui Dumnezeu cu un jurământ să rămână întotdeauna virgină.
184. Maria este într-adevăr întotdeauna a rămas și rămâne virgină - înainte de naștere, în timpul nașterii și după nașterea Mântuitorului, și așa este numit Virgin.
185. Biserica Ortodoxă a onorat pe Sfânta Fecioară Maria cu un alt mare nume - Maica lui Dumnezeu.
186. Aceste nume sunt luate din Sfintele Scripturi, din următoarele cuvinte ale profetului Isaia (7,14), care se repetă Evanghelistul Matei: Iată, fecioara va rămînea însărcinată, va naște un fiu, și va chema numele lui Emanuel, skazaemo ariciul au Dumnezeu cu noi ( 1.23). Elisabetei , solicită , de asemenea, Sfânta Fecioară Maica Domnului: „Cum fac aceste lucruri pentru mine, dar Domnul a venit la mama mea Mia?“ (Lk.1,43). Și acest nume este echivalent cu numele Fecioarei.
187. Fecioara Fericită este numită Theotokos în sensul următor. Deși Domnul Isus Hristos a fost născut din ei, ea este pe Dumnezeirea Sa, care este etern, și pentru omenire, dar este demn botezat Fecioara, pentru că sa născut în conceperea și nașterea, așa cum întotdeauna este, adevăratul Dumnezeu.
188. Pentru înaltă demnitate a Fecioarei Maria, este necesar să ne gândim în acest fel. Fiind Maica Domnului, este superior harul și abordarea lui Dumnezeu și, prin urmare, avantajul fiecărei ființe create, și de aceea Biserica Ortodoxă cinstește ei deasupra Heruvimii si Serafimii.
189. În legătură cu nașterea Domnului Isus Hristos a Preasfintei Fecioare Maria, și trebuie remarcat faptul că , de la nașterea aceasta a fost cu totul străin de sfânt și păcatul, a fost nedureros, în timp ce printre pedepsele pentru păcat, Dumnezeu a determinat pe Eva în bolezneh Roditi Ciad ( Sf. Ioan Damaschin , O Expunere Exactă a Credinței Ortodoxe, Cartea 4, Ch.14C.6).
190. Providența lui Dumnezeu a fost dat semne prin care oamenii pot ajunge să cunoască Mântuitorul sa născut pentru ei - este mult mai precise previziuni cu privire la circumstanțele diferite ale nașterii și a vieții pe pământ. De exemplu, profetul Isaia a prezis că Mântuitorul ar fi născut dintr-o Fecioară (Is. 7:14). Profetul Mica a prezis că Mântuitorul se va naște în Betleem, iar predicția este evrei inteles exact, chiar înainte de a aflat despre eveniment (Mf.2,4-6).
După crearea de-al doilea templu din Ierusalim, profetul Maleahi a prezis venirea venirea Mântuitorului, că el va veni la acest templu și că înaintea Lui a trimis este Botezătorul, la fel ca profetul Ilie, așa cum este indicat în mod clar pe Sf. Ioan Botezătorul (Mal.3,4-5). Profetul Zaharia a prezis intrarea solemnă a Mântuitorului în Ierusalim (Zaharia 9: 9). Profetul Isaia a prezis cu claritate surprinzătoare Mântuitorul suferind (Isaia 53), profetul David în Psalmul 21 este descris suferința Crucii Mântuitorului cu atâta precizie, ca și cum ar fi fost scrise chiar lângă cruce. Profetul Daniel a prezis timp de 490 de ani, fenomenul Mântuitorului, moartea Lui pe cruce și distrugerea urmat Templului și Ierusalim și încetarea jertfelor Vechiului Testament (Daniel 9).
191. Domnul Isus Hristos ca Mântuitor într - un moment când a fost născut și a trăit pe pământ, și am învățat într - adevăr o mulțime de moduri diferite. Învățătorii orientali l-au recunoscut printr-o stea care a apărut înainte de naștere în est. Păstorii de la Betleem au învățat despre El de la Îngeri, care le-a spus că Mântuitorul sa născut în cetatea lui David. Sfinții Simeon și Ana, prin revelație specială de la Duhul Sfânt L -au recunoscut atunci când El a împlinit patruzeci de zile după naștere, a fost adus la templu. Ioan Botezătorul în baptismale Iordanului l -au recunoscut prin revelație, prin coborârea Duhului Sfânt peste El ca un porumbel și o voce din cer de la Dumnezeu Tatăl: „Acesta este Fiul Meu preaiubit, căruia îi favorizează“ (Mf.3,17). O voce asemănătoare a fost despre El față de apostolii Petru, Iacov și Ioan în timpul Transfigurării sale pe Muntele Tabor:"Acesta este Fiul meu preaiubit, despre care sunt foarte multumit: ascultați-l" (Matei 17: 5). În plus, foarte mulți oameni au recunoscut Mântuitorul prin superioritatea (înălțimea neobișnuită) a învățăturilor Sale și mai ales prin minunile pe care El le-a creat.
192. Domnul Isus Hristos a făcut multe minuni. Oamenii obsedati de boli incurabile și nebunie, el a vindecat într-o clipă - într-un cuvânt sau o atingere a mâinii sau chiar prin atingerea lor haina. Într-o zi cinci, iar data viitoare, cu șapte pâini, a semănat câteva mii de oameni într-un loc pustiu. Am mers pe apă și cuvântul domesticit furtuna, pentru a învia pe cei morți a ridicat fiul vaduvei din Nain, fiica lui Iair, și Lazăr - deja în a patra zi după moartea sa.
198. Deoarece Fiul lui Dumnezeu sa întrupat pentru mântuirea noastră, El a realizat mântuirea noastră prin învățătura, viața, moartea și învierea sa.
194. Învățătura lui Hristos a fost Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu, sau cu alte cuvinte, doctrina mântuirii și fericire veșnică - tocmai lucrul care este acum proclamată în Biserica Ortodoxă (Mk.1,14-15).
195. Învățarea lui Hristos pentru noi este salutară când o primim cu toată inima noastră și acționăm conform ei. Cuvântul fals al diavolului, fiind primit de primii oameni, a devenit în ele sămânța păcatului și a morții. Și, dimpotrivă, adevăratul cuvânt al lui Hristos, acceptat în mod asiduu de creștini, devine în ele sămânța unei vieți sfinte și nemuritoare. Ei, conform apostolului Petru, nu provin din sămânță, ci nu sunt înălțați prin cuvântul Dumnezeului celui viu și rămân pentru totdeauna (1 Petru 1: 23).
196. Viața lui Isus Hristos ne salvează atunci când o imităm. Căci El spune: "Oricine mi-a slujit, lasă-mă să urmez , și sunt așa cum sunt , acolo (și acolo) și servitorul meu va fi" (Ioan 12:26).

Despre al patrulea membru al Crezului
197. Domnul Isus Hristos a fost răstignit, în timp ce învățătura și faptele Lui trebuiau să trezească revelația față de El în toate. Acest lucru sa întâmplat pentru că bătrânii evrei și cărturarii L-au urât pentru că El a expus învățăturile lor false și viața fără de lege, și au fost gelos pe el pentru că oamenii l-au respectat pentru învățăturile și minunile mai mult decât ei lui, așa l-au defăimat și a fost condamnat la moarte.
198. Se spune că Isus Hristos a fost răstignit sub Pontiu Pilat. Acest lucru a fost făcut pentru a marca momentul când a fost răstignit.
199. Pontius Pilat a fost conducătorul român al Iudeii, care a fost cucerit de romani.
200. Acest fapt este demn de observație, pentru că prin ea poate fi văzut împlinirea profeției lui Iacov: prințul nu sărăcăcioasă din Iuda și liderul din coapsele lui, va veni dondezhe amânată pentru el, și sperăm că limba(Byt.49,10).
201. Crezul este spune nu numai că Isus Hristos a fost răstignit, dar, de asemenea, a adăugat că el a fost suferință, pentru a arăta că răstignirea Lui nu a fost o aparență de suferință și de moarte, ca unii învățători falși, dar era adevărată suferință și moarte.
202. Este de asemenea menționat că El este îngropat. Acest lucru se aplică și pentru asigurarea faptului că El a murit într-adevăr și a fost înviat, căci dușmanii Lui au plasat chiar și un gardian împotriva mormântului său și au sigilat mormântul.
203. Isus Hristos a suferit și a murit, fiind Dumnezeu. Dar El a suferit și nu natura divină și umană și nu au murit pentru că nu a putut evita suferința, ci pentru că el însuși a voit să sufere a spus: „Az a pus viața mea (I da) , dar vor primi pachete de mii (l) Nimeni nu o va lua de la Mene, dar Az presupune despre mine. Regiunea (putere) imam pune yu și regiunea imam paki acceptă " (Ioan 10, 17-18).
204. Se spune că Isus Hristos a fost răstignit pentru noi în sensul că prin moartea Sa prin cruce ne-a eliberat de păcat, blesteme și moarte.
205. Cu aceasta, Sfânta Scriptură spune așa.
De eliberare din păcat: O imami nume, eliberare prin sângele Lui și iertarea fărădelegilor, după bogățiile harului Său (Efeseni 1: 7).
Pentru eliberarea de blestemul: Hristos ne (ne) răscumpărat din blestemul are zakonnyya (Legea) , a fost pentru noi un jurământ ( a făcut un blestem pentru noi) (Gal.3,13).
Pentru eliberarea de moarte: Ori RDC priobschishasya copii (implicate) în carne și sânge, și jucării priiskrenne ( de asemenea) se alăture tehzhe aboli da moartea (priveze forță) imushago puterea morții, adică (ca) diavolul, și să livreze încă, Jelica de frica morții prin toată viața, să fie vinovați de muncă (ei au fost supuși sclaviei toată viața lor) (Ev 2,14-15).
206. Deci moartea lui Isus Hristos ne salvează de păcat, de blesteme și de moarte. Și așa am putea crede cu ușurință acest mister, cuvântul lui Dumnezeu ne face din ea ca putem găzdui, prin compararea lui Isus Hristos cu Adam. Adam natural (prin natură) este capul întregii omeniri, care este una cu el după originea sa naturală de la el. Isus Hristos, în care Dumnezeire unit cu umanitatea, grație deveni noul șef, atotputernică a poporului, pe care îl leagă cu El prin credință. De aceea, ca și prin Adam, am căzut sub puterea păcatului, a blestemelor și a morții, astfel să scăpăm de păcat, de blestem și de moarte prin Isus Hristos. suferința Lui voluntar și moartea pe cruce pentru noi, fiind prețul infinit și demnitate, ca moartea a Imaculatei și Dumnezeul-Om, există satisfacție perfectă pentru dreptatea lui Dumnezeu,
Propriile sale skazati sfinte ale lui Dumnezeu (spectacol) , unele secrete de avere răspândirea faima orașului(neamurile) , care (care) este Hristos în voi, nădejdea slavei (Kol.1,26-27).
Dacă voi bo edinago păcat (crima) tsarstvova moarte unificate (câte unul) , care proliferează cu atât mai mult (chiar și cu atât mai mult) excesul de har și darul neprihănirii , care primesc în viață va domni unul, Isus Hristos(Rim.5,17).
Nici măcar o singură condamnare RDC acum (acum nici o condamnare) , care există în Hristos Isus, care nu trăiesc după trup (vie) , ci după îndemnurile Duhului. Legea duhului vieții despre Hristos Isus ma eliberat de legea păcatului și a morții. legea bo Slăbiciune, în care avem nemoschestvovanie carne (legea, slăbită de carne, era lipsit de putere) , Dumnezeu Fiul, ambasadorul său în asemănarea cărnii păcătoase (păcătoasă) , și Gres a condamnat păcatul în trup, ci dreptatea legii împlinită în trecere, nu în mers pe jos carne, ci după spirit (Romani 8: 1-4).
207. Domnul Isus Hristos a suferit pentru noi toți: pentru partea Lui, El Sa oferit ca jertfă, ca toți ceilalți, și toți au primit har și mântuire. Dar aceia dintre noi care, din partea noastră, participă în mod voluntar la suferințele Sale, o folosesc, conformându-se cu moartea Sa (Filip 3:10).
208. Noi participă la suferințele și moartea lui Isus Hristos prin inima de credință vie, prin sacramente, care este ascuns și capturat puterea suferinței mântuitoare și moartea lui Isus Hristos, și, în cele din urmă, prin răstignirea cărnii Sale cu patimile și poftele ei.
"Az", spune apostolul, "prin lege este o lege umroh, dar voi trăi pe Dumnezeu, voi fi răstignit; totuși nu trăiesc pentru că sunt, dar Hristos trăiește în mine; Dar acum trăiesc în carne, prin credință trăiesc Fiul lui Dumnezeu, care ma iubit mai puțin și ma trădat pentru mine " (Galateni 2, 19-20). "Sau nu înțelegeți, cum sunt traversați copacii (că noi toți suntem) în Hristos Isus, căci la moartea Lui sunt traversați!" (Romani 6: 3). "Ai mâncat toiagul (de fiecare dată când mâncați) această pâine și paharul acesta, moartea Domnului proclama până când va veni" (1 Corinteni 11:26). "Hristosul este Hristos, trupul este răstignit cu pasiune și poftă" (Galateni 5:24).
209. Răstignirea cărnii cu pasiuni și pofte poate fi abstinența de la pasiunile și poftele și acțiunile care le împotrivesc. De exemplu, atunci când furia ne încurajează să cenzurăm dușmanul și să-i facem rău, ne opunem acestei dorințe; amintindu-ne cum sa rugat Isus Hristos pe cruce pentru vrăjmașii Săi, ne rugăm și noi pentru propria noastră și, prin urmare, răstigim pasiunea mâniei.

Despre al cincilea membru al Crezului
210. Domnul Isus Hristos a arătat prima dovadă a faptului că suferința și moartea Lui le salvează pentru popor, prin faptul că El a înviat din nou și astfel a pus temelia pentru învierea noastră binecuvântată. Acum, însă, Hristos a înviat din morți, primele roade ale celor morți au fost (1 Corinteni 15,20).
211. Despre aceeași stare în care Isus Hristos a fost după moartea sa și înainte de înviere, în conformitate cu următoarea motetul „În trupește gravă, în iad cu sufletul ca Dumnezeu, în Paradis cu tâlharul și pe tron ​​era Tu, Hristoase , împreună cu Tatăl și cu Duhul, care îndeplinesc pe toți cei necondiționați. "
212. Cuvântul "iad" în traducere din greacă înseamnă un loc lipsit de lumină. În doctrina creștină, acest nume este înțeles ca o temniță spirituală, adică starea sufletelor, păcatul rupt de la vederea lui Dumnezeu și lumina și fericirea uniți cu El (Iuda 1.6, Octoechus, Tonul 5, Stichera 2.4).
213. Domnul Isus Hristos a coborât în ​​iad pentru a propovădui victoria asupra morții acolo și pentru a elibera suflete care în credință așteptau venirea Lui.
214. Este în Sfintele Scripturi este următoarea mărturie: Zane ( pentru că) și Hristos este una (unul) din păcatele noastre a făcut postrada drept pentru nepravedniki, dar va conduce noi zei ucis fosta carne RDC, însuflețiți de Duhul, cine suntem pe cale, și pe cei din Temnița vântului predică predica (1 Petru 3, 18-19).
215. Cuvântul Credinței „ potrivit Scripturilor au crescut din nou a treia zi“ , luată din Scrisoarea către Corinteni bo Prev isperva tu, ariciul, și am primit (am transmis , în primul rând, ceea ce am primit , de asemenea) , căci a lor(ca) Hristos Umra de dragul păcatelor noastre, pentru scris; și a fost îngropat ca o fiară și ca post (înviat) în a treia zi conform Scripturilor (1 Corinteni 15: 3-4).
216. Cuvintele "potrivit Scripturilor" înseamnă că Isus Hristos a murit și a fost înviat în felul scris profetic în cărțile Vechiului Testament.
217. De exemplu, în capitolul 53 din Isaia, și multe caracteristici detaliate descris suferința și moartea lui Isus Hristos: Că byst ulcerativă pentru păcatele noastre și suferința byst pentru fărădelegile noastre; osânda păcii noastre este asupra lui și l-am făcut să fie mântuit de păcat (Isaia 53 : 5). Despre Învierea lui Hristos Apostolului Petru citează Psalmul 15: Să nu ostavishi sufletul meu în iad, sub dashi Monk (și nu dau sfânt) vezi Ta corupție dat-o (Deyan.2,27).
218. În Scripturile din Vechiul Testament, există o indicație că Isus Hristos trebuia să fie înviat în a treia zi. Imaginea profetică a acestui lucru este reprezentată de profetul Iona; iar Iona era în burta balenei trei zile și treinopți (Ioan 2: 1).
219. Că poporul lui Isus Hristos a fost înviat, oamenii au învățat după cum urmează. Ostașii care au păzit mormântul Lui au fost îngrozit să știe acest lucru, pentru că Îngerul Domnului a îndepărtat piatra cu care sa închis mormântul lui și a avut loc un mare cutremur. Îngerii au anunțat, de asemenea, Învierea Mariei Maria Magdalena și a altora. Isus Hristos, chiar în ziua învierii Sale, a apărut la mai multe: purtători, apostolul Petru, celor doi ucenici pe drumul spre Emaus, și în cele din urmă, toți apostolii care erau în casă, ale căror uși au fost închise. Apoi i sa arătat în mod repetat timp de patruzeci de zile; Într-o zi, El a apărut mai mult de cinci sute de credincioși în același timp (1 Corinteni 15.6).
220. Isus Hristos, după înviere, a apărut apostolilor timp de patruzeci de zile, pentru că în acest timp El a continuat să-i învețe misterele Împărăției lui Dumnezeu (Fapte 1: 3).

Despre al șaselea membru al Crezului
221. O indicație Înălțarea Domnului în a șasea termenii simbolurilor preluate din următoarele cuvinte ale Sfintele Scripturi: Sshedy că există Vozshedy presus de toate cerurile, să -și îndeplinească orice fel (s - ar putea umple toate lucrurile) (Ef.4,10); așa este Imamul (care avem) Marele Preot, care este la dreapta Tronului Majestății din Ceruri (Evrei 8 : 1).
222. Isus Hristos a înălțat în ceruri omenirea și El a rămas întotdeauna și rămâne în ceruri în Divin.
223. Se spune că Isus Hristos stă la dreapta lui Dumnezeu Tatăl, dar Dumnezeu este omniprezent. Aceasta trebuie înțeleasă spiritual, i. E. Isus Hristos are aceeași putere și slavă cu Dumnezeu Tatăl.

Despre al șaptelea membru al Crezului
224. Scriptura spune despre viitorul venire a lui Cristos: acest Isus, luat de la voi în cer, takozhde (în același mod) vine, cine mod videste Lui merge în cer (Fapte 1, 11). Acest lucru a fost spus Apostolilor de către Îngeri în timpul Înălțării Domnului.
225. privind viitorul Curții Scripturii lui spune, vine ora, onzhe (nu va veni un moment în care) suschii TNI din morminte vor auzi glasul Lui, și vor ieși din bună înviere sotvorshii abdominale ( de viață) , și răul sotvorshii în învierea instanței ( Ioan 5, 28-29). Acestea sunt cuvintele lui Hristos Însuși Mântuitorul.
226. Scriptura spune despre infinit (eterne) împărăția lui , Acesta este Fiul Celui Prea Înalt Vely și va fi chemat, și îi va da tronul Domnului Dumnezeului tatălui său David, și el va domni în casa lui Iacov în veci și împărăția Lui nu va avea sfârșit (Lc. 1,32-33). Acestea sunt cuvintele Îngerului adresate Maicii Domnului.
227. Viitoarea Venire a lui Hristos va fi foarte diferită de cea dintâi. El a venit să sufere pentru noi în necinste, dar să ne judece vor veni în slava Lui și toți îngerii Îngerului împreună cu El (Matei 25:31).
228. El va judeca pe toți oamenii fără excepție.
229. El va judeca , astfel încât conștiința fiecărei persoane vor apărea în fața tuturor, și nu numai toate lucrările care se fac în cursul uneia vieții sale pe pământ, dar toate cuvintele rostite, dorințele secrete și gânduri. Domnul, care secretul întunericului în lumina va (lumina ascunse în întuneric) , și va anunța sfaturi (intenție) serdechnyya, și apoi lauda va komuzhdo (toată lumea) de la Dumnezeu (1Kor.4,5).
230. Este, fără îndoială, ne va judeca, și cuvinte sau gândurile noastre rele, dacă nu este șters pocăința, credința și corectarea vieții. Verbele nu -i : Tu de fiecare cuvânt inactiv, ashche Ariciul rekut chelovetsy (oamenii vor spune) , să ne dea un cuvânt cu privire la aceasta (răspunsul) în Ziua Judecății (Mf.12,36).
231. Când Domnul Isus Cristos vine să judece, nu este cunoscut, ci trebuie să trăim astfel încât să fim mereu gata pentru el.
Nu atingeți (lent) Domnul (cu performanțe) promite yakozhe netsyi kosnenie mnyat (unii cred că această amânare) , ci este îndelung răbdător față de noi, nici măcar, dar care va muri, dar da, voi toți să vină la pocăință. Va veni ziua Domnului, ca hoț (hoț) în noapte (2Pet.3, 9-10).
Feriți-vă de jertfă, pentru că nu se cunoaște (nu știți) ziua și nici ceasul în care va veni Fiul Omului (Matei 25,13).
232. Cuvântul lui Dumnezeu a deschis unele semne de venirea iminentă a lui Hristos, și anume reducerea credinței și a dragostei între oameni, crescând relele și dezastre, predicarea Evangheliei tuturor națiunilor, venirea lui Antihrist (Matei 24).
233. Antihristul este dușmanul lui Hristos, care va încerca să distrugă creștinismul, dar el însuși va pieri într-un mod teribil (2Tes.2.8).
234. Împărăția lui Hristos este, în primul rând, întreaga lume; în al doilea rând, toți credincioșii de pe pământ; în al treilea rând, toți binecuvântați (adică, neprihăniți, sfinte) în Ceruri. Primul este numit împărăția naturii, al doilea este împărăția harului, iar al treilea este Împărăția slavei.
235. Cuvintele Simbolului că nu va exista nici un sfârșit în Împărăția lui Hristos se referă la Împărăția Slava.

Despre al optulea membru al Crezului
236. Duhul Sfânt este numit Domnul în același sens ca și Fiul lui Dumnezeu. Dumnezeul adevărat.
237. Acest lucru este evidențiat de Scripturi cu cuvintele pe care apostolul Petru le-a spus în mustrarea lui Anania: cât de des va împlini Satana inima voastră pentru a minți Spiritul Sfânt? Și mai departe: nu ați mințit o persoană, ci lui Dumnezeu (Fapte 5: 3-4).
238. Duhul Sfânt numit dătătoare de viață, și trebuie să se înțeleagă că El, împreună cu Dumnezeu Tatăl și Fiul dă viață tuturor lucrurilor create, și de viață mai ales cea spirituală - oameni. Dacă cineva nu este născut din apă și din Duhul, nu poate intra în Împărăția lui Dumnezeu (Ioan 3: 5).
239. Faptul că Sfântul Duh purcede de la Tatăl, știm din următoarele cuvinte ale Domnului Isus Hristos: „Când va veni Mângâietorul, cui Az după ce din Tatăl, Duhul Adevărului, care purcede de la Tatăl, un martor din mine“ (JN. 15,26).
240. Doctrina purcederea Duhului Sfânt de la Tatăl nu poate fi supus nici unei modificări sau modificare. În primul rând, deoarece Biserica Ortodoxă în această doctrină repetă exact cuvintele lui Isus Hristos însuși; și cuvintele Lui, fără îndoială, sunt o expresie suficientă și perfectă a adevărului. În al doilea rând, pentru că al doilea Sinod Ecumenic, din care subiectul principal a fost aprobarea adevăratele învățături ale Duhului Sfânt, fără îndoială, explicat în mod satisfăcător această învățătură în Crez; și Biserica Catolică a recunoscut atât de puternic încât al treilea Sinod Ecumenic a șaptea regula sa interzis să fie un nou simbol al credinței, astfel încât Sf. Ioan din Damasc scrie: „Duhul Sfânt și a Tatălui fi singur verb și disperare Duh se referă la ca: Fiul Duhului să fie singur verb nikakozhe, dar tochiyu Duhul Său este Fiul lui Dumnezeu. "(Declarația exactă a credinței ortodoxe.
241. Adorarea și închinarea, egale cu Tatăl și cu Fiul, sunt potrivite Duhului Sfânt. Acest lucru este evident din faptul că Isus Hristos a poruncit să fie botezat în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt (Matei 28:19).
242. Crezul spune că Duhul Sfânt a vorbit prin profeți. Acest lucru este spus pentru expunerea unor învățători falși care au spus că cărțile din Vechiul Testament nu au fost scrise de Duhul Sfânt.
243. Sfânta Scriptură mărturisește că prin profeți Duhul Sfânt a vorbit cu credincioșie. Apostolul Petru a scris: „Nici voința bo byst atunci când profeția unui om (profeția nu a fost rostită de voința omului) , ci de Sfântul Duh luminați glagolasha sfinți chelovetsy ai lui Dumnezeu“ (2Pet.1,21).
244. Duhul Sfânt a vorbit prin Apostoli, în cuvintele apostolului Petru: „Deschide, Să nu samem ei, dar noi sluzhahu Sia, care se varsă în prezent vozvestishasya vă (care este acum predicat) , predicat prin Duhul Sfânt trimis din cer“(1 Pet. 1.12).
245. Apostolii nu sunt menționați în Crez, deoarece la momentul scrierii, nimeni nu sa îndoit de inspirația apostolilor.
246. Duhul Sfânt a fost descoperit oamenilor într-un mod special. El a coborât la apostoli sub formă de limbi de foc în a cincizecea zi după Învierea lui Hristos.
247. Duhul Sfânt este acum comunicat tuturor creștinilor adevărați. Nu se cunoaște, așa cum este templul lui Dumnezeu, și Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? (1 Corinteni 3:16).
248. Să fii părtaș la Duhul Sfânt este posibil prin rugăciunea zeloasă și prin sacramente. Dacă ați sacrificare vă zli susche (dacă, fiind rău) , știu cum să dea daruri bune copiilor dayati tale, cât de mult mai mult (chiar și cu atât mai mult) Tatăl, născut din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce Il cer (Lk.11,13). Când vei același har și omenirea yavisya Mântuitorul Dumnezeu, nu prin faptele celor drepți, ihzhe (care) am sotvorihom, ci după mila Lui ne -a salvat , prin spălarea nașterii din nou (spălarea renașterii) și renovarea Duhului Sfânt, Al cui revărsat asupra lui ne belșug prin Isus Hristos , Mântuitorul nostru ( Tit 3: 4-6).
249. Sf Prooroc Isaia indică șapte daruri ale Duhului Sfânt: spiritul fricii de Dumnezeu, spiritul cunoașterii, spiritul de putere, duh de sfat, spiritul înțelegerii, duhul înțelepciunii, spiritul Domnului, sau darul evlaviei și inspirație în cel mai înalt grad (Is.11,1-3) .

Despre al nouălea membru al Crezului
250. Biserica este societatea stabilită de Dumnezeu a oamenilor, unită de credința ortodoxă, Legea lui Dumnezeu, ierarhia și sacramentele.
251. A crede în Biserică - atât de pioșenie onora adevărata Biserică a lui Hristos și ascultă de învățăturile și poruncile ei sigur că rămâne, o acțiune de economisire, învață și gestionează harul revărsat din singur Etern capul, Domnul Isus Hristos.
252. Biserica care este vizibilă este obiectul credinței, în timp ce credința, conform apostolului, este convingerea invizibilului (încrederea în invizibil). În primul rând, deși Biserica și vizibile , dar invizibile asimilate și a sfințit - l (oameni) harul lui Dumnezeu, care este, de fapt, o chestiune de credință în Biserică. În al doilea rând, deși Biserica este vizibilă deoarece se află pe teren și îi aparține tuturor creștinilor ortodocși care trăiesc pe pământ, în același timp , ea este invizibil, pentru că este în cer, și aparține tuturor celor care au murit în credință adevărată și sfințenie .
253. Conceptul de Biserică, stau pe pământ și, în același timp, Heaven, este aprobat pentru următoarele cuvinte ale apostolului Pavel adresate creștinilor: pristupiste (ai început) la Sionstey de munte și de cetatea Dumnezeului celui viu, Ierusalimul ceresc, și îngerii tmami, și triumful biserica celor întîi născuți (la adunarea generală și biserica celor întîi născuți) , scrise în ceruri, de Dumnezeu, Judecătorul tuturor, și spiritul neprihănit perfecte, și Novy Isus, mijlocitorul unui legământ (Evr.12,22-24).
254. Asigurăm că harul lui Dumnezeu rămâne în adevărata Biserică, mai întâi prin faptul că Capul său este omul-Dumnezeu Isus Hristos, plin de har și adevăr și de trupul Său, Biserica care se umple cu har și adevăr (Ioan 1: 14-17); în al doilea rând, prin faptul că Hristos este Mântuitorul promis ucenicilor Săi Duhul Sfânt, că El a fost cu ei pentru totdeauna, și că, în conformitate cu făgăduința Duhului Sfânt furnizează păstorii Bisericii (In.14,16). Apostolul Pavel spune despre Isus Hristos că Dumnezeu Tatăl Togo Dade capitol al Bisericii de mai sus (El a dat mai presus de toate, șeful Bisericii) , care este vărsat este corpul Său (Ef.1,22-23). Același Apostol spune păstorilor Bisericii: „RDC în sine și dați ascultare la toată turma, în care avem Duhul Sfânt pus episcopi, ca să păstoriți Biserica lui Dumnezeu, care achiziționați (care a achiziționat)Cu sângele Său " (Fapte 20:28).
255. Faptul că harul lui Dumnezeu rămâne în Biserică până astăzi, și va rămâne până la sfârșitul timpului, vom certifica următoarele cuvinte ale Domnului Isus Hristos și apostolii Săi: Eu voi zidi Biserica Mea, și porțile iadului nu o vor birui (Mf.16,18); Eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului, Amin (Mt 28:20); Pentru a (lui Dumnezeu Tatăl) este slava în Biserică în Hristos Isus de-a lungul generațiilor veacurilor. Amin (Ef.3.21).
256. Biserica este una pentru că este un trup spiritual, are un Cap - Hristos și este animat de un singur Duh al lui Dumnezeu. Un corp, un singur spirit, Ca titlul de gustare în speranța unui unificat (așa cum ați fost chemați la o singură nădejde a) titlul tău: Este un singur Domn, o credință, un singur botez în, un singur Dumnezeu și Tată al tuturor (Ef.4,4-6).
257. Isus Hristos este singurul cap al Bisericii. Apostolul Pavel scrie că pentru Biserică, ca clădire a lui Dumnezeu, fundația Inago, nimeni nu poate pune, mai mult decât minciuna (cu excepția celor puse) , că există Isus Hristos (1 Corinteni 3: 9-11). Prin urmare, pentru Biserică, ca Trup al lui Hristos, nu poate exista nici un alt Cap, cu excepția Domnului Isus Hristos. Biserica, care trebuie să fie în toate generațiile (până la sfârșitul secolului), cere ca Capul să rămână întotdeauna și că este un Domn Isus Hristos. Prin urmare, apostolii nu mai sunt numiți decât slujitori ai Bisericii (Col. 1, 24-25).
258. Unitatea Bisericii ne impune responsabilitatea menținerii (păstrării) unității spiritului în unirea lumii (Efes.4: 3).
259. Biserica este una, cu toate acestea există multe biserici separate și independente, de exemplu, Ierusalim, Antiohia, Alexandria, Constantinopol, Rusă. Acestea sunt biserici private sau părți ale Bisericii Universale Unice. Independența aranjamentului lor vizibil nu le împiedică să fie în mod spiritual cei mai mari membri ai unuia singur trup al Bisericii Universale, să aibă un Cap - Hristos și un spirit de credință și har. Unitatea este evident exprimată prin aceeași mărturisire a credinței și părtășiei în rugăciuni și sacramente [1] .
260. Nu există nicio îndoială că există și o unitate între Biserica pe pământ și Bisericile cerești atât în ​​relația lor cu Unul Cap, Domnul nostru Isus Hristos, cât și în conformitate cu comuniunea reciprocă dintre cele două.
261. Mijloacele de comunicare ale Bisericii pe pământ, cu Biserica Raiului, sunt rugăciunea de credință și iubire. Credincioșii care aparțin Bisericii care se luptă pe pământ, oferind rugăciune lui Dumnezeu, cheamă în același timp la ajutorul sfinților care aparțin Bisericii Cerului; și sfinții, fiind pe cel mai înalt grad de apropiere de Dumnezeu, rugăciunile sale intermediare purifica, să consolideze și să aducă în Dumnezeu rugăciunile credincioșilor care trăiesc pe pământ, și prin harul lui Dumnezeu, și un efect benefic asupra lor sau a puterii invizibile, sau prin evenimentele lor, sau în alt mod .
262. Regula Bisericii, a fost pe pământ, - pentru a apela în rugăciunea Bisericii sfinților din cer - se bazează pe Sfânta Traditie, începutul, care poate fi văzut în Scripturi. De exemplu, atunci când profetul David strigă în rugăciune: „Doamne, Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Israel, părinții noștri“ - atunci el aduce aminte sfinților pentru a întării rugăciunile lor (1Par.29,18). În mod similar, astăzi Biserica Ortodoxă îl numește pe Hristos Istinnago Dumnezeul nostru, rugăciunile mamei sale cea mai pură și toți sfinții. „Comemoreaza defunctului și mai sus, în primul rând, patriarhii, profetii, apostolii, martirii rugăciunile și mijlocirea lui Dumnezeu a luat rugăciunea noastră“ (Omilia taynovodstvennoe 5, capitolul 9.): Sfântul Chiril al Ierusalimului în liturgia izyasnenii spune.
Sf. Vasile cel Mare în Cuvântul Sfinților din Zilele Patruzeci de Mucenici spune, „Doliu pentru chetyredesyatim (patruzeci) stațiuni, vesel care curge în acelasi - da va găsi rezoluție (primi scutire) de tristețe, celălalt - atât de păstrat la averea lui. Aici soția pios a chadeh ruga vede: otshedshago întoarcerea soțului ei, tulburările de sănătate bună cere. Cu martirii, pot fi petitiile voastre ".
263. Despre rugăciunile intermediare ale sfinților din cer este mărturia Scripturii. Sfântul Evanghelist Ioan în Apocalipsa a văzut în cer îngerii care sunt nutrite multe lucruri au fost făcute tămâie, că va acorda toate rugăciunile sfinților (adică cu rugăciunile sfinților asupra lui) pe altarul de aur, care este înaintea tronului. Și Dispari fum de tămâie rugăciuni ale sfinților din mâna îngerului înaintea lui Dumnezeu (Apok.8,3-4).
264. Despre sfinții fenomene benefice din cer este mărturia Scripturii. Sfântul Evanghelist Matei povestește că , după moartea crucii Domnului nostru Isus Hristos , sfintii care au dormit Teles plural vostasha și izshedshe sicriu, după învierea Sa, vnidoshi în cetatea sfântă, găzduind multe yavishasya (Mf.27,52-53). Ca un miracol atât de important nu a putut fi fără un obiectiv important, trebuie să se considere că sfinții înviați au venit să proclame coborârea lui Isus în iad și învierea victorioasă a Lui și predica pentru a facilita tranziția în deschis , în timp ce Biserica Noului Testament a celor care s- au născut în Biserica Vechiului Testament.
265. Următoarele mărturii ne afirmă în convingerea că sfinții, prin păcatul lor (adică moartea unui creștin, se numește trecerea la Viața Veșnică), în mod miraculos într-un fel sau altul. Cea de-a patra carte a Regilor mărturisește că din atingerea oaselor profetului Elisei au înviat morții (4 Împărați 13: 21).
Pavel nu numai el însuși direct vindecări și minuni a făcut, dar a făcut la fel luate din organism și ubrustsy sale glavotyazhi în lipsa lui (minuni au avut loc la batiste și șorțuri lui) (Deyan.19,12). În acest exemplu vedem că sfinții și moartea ei poate încă acționează benefic prin mijloace pământești sau articolele primite prin sfințirea lor.
Sfântul Grigorie Teologul în primul din cuvântul de expunere pe Julian spune: „Nu-ți fie rușine Thou victime pentru Hristos înjunghiat, inferior (chiar) se temea de artă marii eroi: John Nadezhda, Petru, Pavel, Iacov, Ștefan, Luca, Andrei, Thecla și alții, înainte și după programul de completare (ele) pentru adevărul victimelor, și altele, cum ar fi foc, și fier, și fiara, și chinuitor, iar acest dezastru și proclame ca El (un fel de) în teleseh străin și beztelesii protivustali cu sârguință. Pentru ce? Mai jos, cuvântul va trăda pietatea. Eu însumi și o mare onoare, și triumful neprihănirii esenței. De la cei inferiori și demonii fug, și bolile sunt vindecați. Fenomenele și profețiile lor. Ihzhe united Teles echipotent (putere egală) sunt sufletele sfinților, când tu sau tangibil, sau se închinau acolo. Ihzhe și picături de sânge, aceste mici semne de suferință, sunt egale Teleses (acționează ca și organisme) „(Coll. creații. V.1. P.90).
Călugărul Ioan de la Damasc scrie: "Moaștele sfinților care ne salvează izvoarele ne sunt oferite de Domnul Hristos, emană multe fapte bune diferite". Ca și cum în explicația, spune el: „Yako prin minte și Teles Dumnezeul lor a locuit“ (exactă expunere a Fișei Credință Ortodoxă Kn.4 S.3-4 15 ...).
266. Biserica - sfântă, pentru că consacrat de Domnul Isus Hristos , prin suferința Lui, prin învățătura sa, prin rugăciune și prin Tainele Sale. Hristos a iubit Biserica și să se predea pentru nud, sfințească - lea curata spălarea cu apă în verbul (prin cuvântul) : da introduce mii însuși o biserică glorioasă, contaminarea dezavantajat sau rid sau ceva de sine, ci să fie sfântă și fără prihană (Efeseni 5 , 25-27). În rugăciune către Dumnezeu Tatăl Domnului Isus Hristos le-a spus credincioșilor: „Să le sfințești în adevărul Tău: Cuvântul Tău este adevărul este ... Și pentru ei Az Priest El (Eu însumi Mă sfințesc) , și TII sunt sacre în adevăr (sfințiți prin adevăr)  ( In. 17, 17, 19).
267. Biserica este sfântă, deși există și păcătoși în ea. Cei care păcătuiesc, dar care se purifică cu o pocăință adevărată, nu împiedică Biserica să fie sfântă; și păcătoșii nepocăiți sau acțiunea vizibilă a autorității ecleziastice, sau un efect invizibil al judecății lui Dumnezeu ca membri morți sunt tăiate din trupul Bisericii, și astfel este salvat și , în acest sens Sfânta. Extrageți răul de la voi Samech (dintre voi) (1 Corinteni 5:13). RDC fundație solidă a lui Dumnezeu stă, the deține proprietăți (având) acest sigiliu, Domnul suschiya cogniție ei, și fiecare se depărteze de fărădelege imenuyay (Confesiuni) numele Domnului (2Tim.2,19).
268. Biserica este numită catolică, sau ceea ce este același lucru ca și catolic, sau universal, pentru că nu se limitează la orice loc, timp sau oameni, dar conține adevărații credincioși de toate locurile, ori și oameni. Apostolul Pavel spune că Evanghelia acolo în lume și există o țară din belșug și rastimo (creșteri) (Kol.1,5-6) și că , în Biserica Creștină legiunii Grec , nici Iudeu, circumcizie și necircumcizie, barbar și scit, rob și libertate: dar , în orice mod și în toate Hristos (Kol.3,11) suschii prin credință ( a crede) binecuvantat cu Avraam credincios (Gal.3,9).
269. Un avantaj important al Bisericii Catolice că ea, de fapt, fac parte din promisiunile mari (promisiuni) că porțile iadului nu o vor birui, că Domnul va fi cu ea până la sfârșitul timpului, ca aceasta să fie slava lui Dumnezeu, în Hristos Isus, în toate generațiile secolului că, prin urmare, ea nu poate scăpa niciodată de credință, nici nu păcătuiește în adevărul credinței sau nu poate cădea în eroare. „Fără îndoială că ne mărturisim cât de greu adevărul că Biserica Catolică nu poate transgresa sau chiar greși sau minciună totală în loc de adevăr, pentru Duhul Sfânt, care acționează întotdeauna prin părinții care servesc cu credință și doctorii Bisericii și îl protejează de la delusion vsyakago“ (Epistola patriarhilor răsăriteni cu privire la credința ortodoxă, chl.12).
270. Biserica Catolică conține în sine toți adevărații credincioși din lume. Pentru că Domnul Isus Hristos, la cuvintele apostolului Pavel, este Capul Bisericii, și că este Mântuitorul trupului , apoi să participe la mântuirea Sa (cu El), trebuie să fie un membru al Corpului său, care este, un membru al Bisericii Catolice (Efeseni 5:23). Apostolul Petru scrie că Botezul ne salvează după chipul Artei lui Noe. Toți cei care au supraviețuit inundațiilor au fost mântuiți numai în Arca lui Noe. Astfel, toți cei care primesc mântuirea veșnică îl găsesc în Biserica Unică Catolică.
271. Următoarele gânduri și amintiri trebuie combinate cu numele Bisericii Răsăritene. În Paradisul plantat în Est, a fost creată prima Biserică a strămoșilor fără păcat; și acolo, după cădere, o nouă temelie a Bisericii celor mântuiți este pusă în făgăduința (promisiunea) Mântuitorului. În Răsărit, în țara evreilor, Domnul nostru Isus Hristos, după ce a împlinit lucrarea mântuirii noastre, a pus temelia propriei Biserici creștine. De acolo sa răspândit în tot universul; și la această zi credința catolică ortodoxă este universală, șapte Sinoade Ecumenice a fost aprobat în puritatea inițială a acesteia păstrat în mod constant în Bisericile orientale antice și de o minte cu oriental, care este harul lui Dumnezeu, și Biserica Tuturor Rușilor.
272. Biserica este numită apostolică , deoarece păstrează în mod continuu și în mod constant de la apostoli, și doctrina și succesiunea darurilor Duhului Sfânt prin hirotonire sacru. În același sens, Biserica este, de asemenea, numită ortodoxă sau credincioasă. tara Neste (ai face nu altcuiva) , și pribegi, dar coleg de cameră și Dumnezeu vreodată sfânt (cetățeni cu sfinții și membri ai lui Dumnezeu) , nazdani (aprobat) din prima , pe baza apostolilor și a Proorocilor, suschu piatra de temelie (având piatră de temelie) Isus Hristos Însuși (Efeseni 2, 19-20).
273. Creed, chemând Biserica apostolică, instruiește țineți ferm la învățăturile și tradițiile Apostolilor și pentru a evita o astfel de doctrină și astfel de profesori , care nu se bazează pe învățăturile apostolilor. Apostolul Pavel spune : „ De aceea , RDC (așa) , fraților, stați neclintiți și țineți tradițiile pe cine nauchistesya (care ați fost învățați) , sau un cuvânt, fie prin epistola noastră“ (2Sol.2,15). "Pedeapsa eterică a omului, prin pedeapsa primă și a doua(avertizare), neagă" (Tit 3: 10). „Esența Bo harbored mulți nesupuși, sueslovtsy si seductie minte (sunt multe palavragii și înșelători indisciplinați și deșarte) , mai ales ca suschii de circumcizie ( în special a celor tăiați împrejur) , a se potrivi perfect ihzhe zagrazhdati gura: ilk, toate casele(case întregi) corupte, ochasch nu este potrivit (care nu ar trebui) , rău pentru profit (din lucrare rușinoasă) " (Tit.1, 10-11). "Dacă biserica, de asemenea, aude (nu ascultă) pe fratele tău, te trezești ca și cum ai fi un păgân și un colector de impozite" (Matei 18:17).
274. În Biserică există o instituție în care se păstrează succesiunea lucrării apostolice - aceasta este ierarhia bisericii sau ierarhia preoților.
275. Ierarhia Bisericii Ortodoxe își are originile de la Isus Hristos și de la (ora) pogorârii Duhului Sfânt asupra Apostolilor și a fost extinsă în mod continuu , prin hirotonie succesiva rânduielile preoției. Tai a dat acolo ovy RDC(a dat) apostoli, cei Ovy profeți, aceleași evanghelistilor Ovy, aceeași pastiri și profesori Ovy, să se pregătească Dumnezeu în materie (de afaceri) de serviciu, la cladirea (pentru construirea) a trupului lui Hristos (Efeseni 4, 11-12).
276. Sfântul Birou, care poate acționa în numele întregii Biserici Catolice, este Consiliul Ecumenic.
277. Principalele părți ale Bisericii Universale sunt subordonate Patriarhilor ortodocși.
278. Regiunile ortodoxe mai mici și orașele sunt subordonate metropolitanilor, arhiepiscopilor și episcopilor.
279. Pentru a-și îndeplini datoria de ascultare față de Biserică, este necesar să se cunoască ce cere de la copiii lor, este posibil să se învețe din Scripturi, din regulile Sfinților Apostoli, Sf ecumenic și Consiliile Locale, Sfinții Părinți și constituțiile ecleziastice.

Despre al zecelea membru al Crezului
280. Crezul baptismal este menționat deoarece credința este imprimată pe botez și alte taine.
281. Sacramentul este un act sacru prin care, într-un mod secret, harul acționează asupra omului sau puterea mântuitoare a lui Dumnezeu.
282. Sacramentele sunt șapte. 1. Botezul. 2. Chrismation. 3. Comuniunea. 4. Pocăința. 5. Preoția. 6. Căsătoria. 7. Ungerea Duhului Sfânt.
283. Fiecare dintre aceste sacramente are propria putere spirituală. 1. În botez, o persoană este în mod misterios născută într-o viață spirituală. 2. În Chrismare primește harul care crește spiritual (promovează creșterea spirituală) și întărește. 3. În Comuniune (om), el este hrănit spiritual. 4. În pocăință el vindecă de boli spirituale, adică de la păcate. 5. În Preoție, harul este dat să se reînvie și să-i edifice pe alții prin învățături și sacramente. 6. În căsătorie, primește harul care sfințește căsătoria, nașterea și creșterea naturală a copiilor. 7. În Ungerea Sacramentului vindecă din bolile corporale prin vindecări de la boli (spirituale).
284. Crezul nu toate sacramentele menționate, și un Botez, pentru că în ceea ce privește botezul a fost întrebat dacă unii oameni nu ar trebui să fie (de exemplu, eretici) botezat pentru a doua oară; a fost necesar să rezolvăm această întrebare, care se face în Crez, prin care mărturisim un Botez.
SURSA
http://www.blagogon.ru/biblio/734/#pok.

Trimiteți un comentariu

a

Arhivă blog

DACA VREI SA ASCULTI...PORNESTE...

Ruga catre Dumnezeu

Previzualizaţi

Doamne, Da-le tuturor celor care mi-au vrut raul, atata fericire pe masura raului pe care ei mi l-au dorit.
Doamne, Da-la celor care nu ma plac, atata placere pe masura neplacerilor pe care ei mi le doresc.
Doamne, Da-le celor care m-au crezut prost, atata intelepciune functie de cata prostie au crezut ca am eu.
Doamne, Fie-ti mila de cei care nu mi-au aratat ce e mila.
Doamne, Da-le celor care mi-au refuzat dragostea, toata dragostea pe care eu nu am putut sa le-o ofer.
Doamne, Te mai rog ca tuturor celor pe care eu i-am intristat sa le dai numai lucruri vesele de care sa se bucure cat mai mult.
Doamne, tuturor celor care m-au lovit, mangaie-i si iarta-i, pentru ca eu i-am iertat demult, si nu lasa sa fie loviti de nimeni.
Doamne, celor care ma urasc, da-le numai iubire pentru ca ura ii duce la pierzanie.
Doamne, nu ma lasa sa urasc pe nimeni, indiferent de cat de mult ma displace celalalt.
Doamne, daca nu te superi, te mai rog ceva, desi stiu ca sunt doar un biet pacatos care de multe ori uita de Tine. Te mai rog ca toti cei cu care ma voi intalni in acest an sa aibe parte numai de noroc, fericire, iubire si sanatate si sa fie mereu plini de energie si iubiti de toti.

c3

Lista mea de bloguri

cod

Postări populare