Despre mânie

BINECUVANTAREA DOMNULUI SA FIE PESTE NOI TOTI...SI RUGACIUNILE TUTUROR SFINTILOR SA NE AJUTE...

              Ce spun Sfinţii Părinţi şi filosofii despre mânie


           ► Sfântul Vasile cel Mare spune: „Mânia desfigurează pe om.
Tot trupul i se umflă, venele la fel, vocea îi devine aspră... Când
mânia ajunge la culme, el nu mai cruţă pe nimeni. Dacă un singur
om arată astfel la mânie, ce va fi cu doi sau mai mulţi mânioşi?“.
           ► Sfântul Ioan Scărarul zice: „Mâniosul este un epileptic
sufletesc“.
          ► Sfântul Efrem Sirul spune: „Cel mai bine este să curmi
mânia cu un zâmbet“.
          ► Sfântul Ioan Cassian zice: „Mânia orbeşte ochii sufletului,
nelăsându-l să vadă Soarele Dreptăţii“.
          ► În Patericul egiptean scrie: „Un cuvânt aspru îi înrăieşte şi
pe cei mai buni, pe când un cuvânt bun aduce folos tuturor“.
         ► Sfântul Ioan Gură de Aur spune că: „Mânia vine din
necredinţă.
         ► Sfântul Efrem Sirul spune: „Cumpliţi sunt şerpii şi
vasiliscul, dar cu mult mai cumplită este mânia“.
        ► Casiodor zice: „Mânia este mama tuturor relelor“.
        ► „Mânia este stricarea tuturor virtuţilor“ (Homer).
        ► „La omul înţelept mânia moare repede“ (Seneca).
        ► „Mânia este dovada neputinţei“ (Proverb arab).
        ► „Piatra este grea şi nisipul cu anevoie de ridicat; însă mânia
nebunului este mai grea decât amândouă(Pilde 27:3).
        ► „Mânia este tulburarea sufletului printr-o pornire a sângelui
care vine din inimă, din voinţa de a se răzbuna“ (Aristotel).
        ► „Cel raţional şi drept vede pe cel mânios, dar mâniosul nu-l
vede pe cel drept“ (Socrate).
        ► „Tu trebuie să fii zăbavnic la mânie , grabnic la milostenie,
tare în nenorocire şi priceput în prosperitate“ (Tulio).
        ► „Mânia împiedică sufletul, încât nu mai poate să cunoască
adevărul. Nu te mânia fără pricină(Cato).
        ► „Gândeşte-te că şi tu şi acela care te insultă, într-o zi sau
alta, veţi sta cu mâinile pe piept şi cu lumânările la cap“ (Garabet
Ibrăileanu).
       ► „Mai uşor este să alungi mânia când simţi că vine, decât să o
stăpâneşti după ce a venit“ (Francisc de Sales).
       ► „Cel care se mânie uşor, repede va alerga să săvârşească
rele“ (Un înţelept).

          Patima mâniei se poate asemăna cu mânia ursului care
          mănâncă miere cu mare plăcere. Voind să scoată mierea din
          stup, albinele îl împung în ochi. Ursul lasă mierea şi aşteaptă
         albina ca să o ucidă. Apoi vine altă albină şi iarăşi îl înţeapă. El
         lasă prima albină şi aleargă după a doua. Şi mânia este atât de
        mare, încât dacă l-ar muşca mii de albine, el ar vrea să se
        răzbune pe toate. Şi fiindcă lasă pe una pentru alta, nu se

        răzbună pe niciuna.
0